Verticale moestuin Rai Amtrium

Begin juni is de verticale kas van het RAI Amtrium in Amsterdam officieel in gebruik genomen. Bijzonder aan het Amtrium, ontworpen door Benthem Crouwel Architecten, is de verticale kas voor ‘urban farming’. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heeft urban farming vertaald naar de eerste verticale stadsmoestuin van Nederland. In de gevelkas kunnen gewassen worden geteeld voor de keuken van het RAI restaurant en The Roast Room. Het Amtrium herbergt het nieuwe congres- en vergadercentrum van de RAI.
De verticale kas is op de bovenste vijf verdiepingen aan de zuidzijde van het Amtrium. Er zijn negentig moestuinbakken met een totaal oppervlakte van 30 m2. De klimplanten vormen een vitrage tegen het hete zonlicht en worden geleid door 272 klimdraden van circa vier meter lang. Het irrigatiesysteem wordt volledig automatisch gestuurd met circa vierhonderd meter leidingwerk voor de beregening. De kas dient ook als luchtcirculatie. De groene long zorgt voor frisse lucht en energie tot in de haarvaten van het gebouw. De verticale moestuin heeft een eigen tuinvrouw die het jaarrond met en teeltkalender de teelt regelt en deze afstemt met de koks. Hollandse gewassen worden geteeld in de koelere onderverdiepingen en mediterrane gewassen als paprika en tomaat in de bovenste verdiepingen.

verticale tuin


De verticale kas van het RAI Amtrium geeft Copijn de mogelijkheid haar bijdrage aan de actuele thema’s voor een intensieve stad te etaleren. Met deze kas laat Copijn zien dat een vitale stad op een duurzame wijze omgaat met haar ruimte. Groen geeft verkoeling en rust in de complexe stedelijke omgeving. De gevelkas werkt als een geïntegreerde groene long voor het Amtrium en is een toevoeging van een duurzame groene invulling aan het gebouw.

De verticale kas is een ruimtebesparende manier van teelt en dient als voorbeeld in deze stedelijke omgeving. RAI Amsterdam laat met de verticale kas zien dat zelfs in een grote stadsomgeving welzijn en het milieu centraal staan. RAI Amtrium is het eerste project dat voortvloeit uit de (Ruimtelijke) Toekomstvisie RAI die gezamenlijk werd opgesteld door Amsterdam RAI en Gemeente Amsterdam.