Verbod op stapelen van Deense karren

Stapelen van Deense karren kan op geen enkele manier, omdat de kar hierbij op een oneigenlijke manier gebruikt wordt, die niet door de leverancier/fabrikant werd voorzien. Dit wordt ook aangegeven in de gebruikershandleiding.

Het grote probleem bij stapeling is namelijk de instabiliteit. Het verbod geldt dan ook voor iedere vorm van stapeling. De onderstellen mogen wel tot maximaal 14 lagen worden gestapeld.


Omdat dit verbod drastische wijzigingen vereist en er geen haalbaar alternatief voorhanden is, werden er enkele adviezen gepubliceerd in afwachting van een definitieve oplossing:

Controleer aanwezig materiaal op defecten (ongelijke leggers, kapotte staander…)
Geef instructies over veilig gebruik:
Rijd alleen op egale vloeren;
Zie bij stapelen erop toe dat het onderstel op vier staanders steunt;
Zorg ervoor dat er tijdens het rijden met gestapelde Denen geen medewerkers in de buurt zijn;
Draag een veiligheidshelm (EN 14052), veiligheidsschoenen (EN ISO 20345, minimaal klasse S1) en werkhandschoenen.
www.preventagri.vlaanderen