Kubiekeruimte / Online-lezing ‘Koester het hemelwater in tuinen, parken en pleinen’

Op dinsdag 17 november organiseert Kubieke Ruimte in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een online-lezing ‘Koester het hemelwater in tuinen, parken en pleinen’. Aandachtspunten vanuit ontwerp en techniek voor een optimale waterdoorlatende buitenomgeving.

Volgende aspecten en vragen worden in deze lezing beantwoord:


–    Hoe kan je dit verhaal deel laten uitmaken van je ontwerp?
–    Is dit een beperking in je creativiteit?
–    Welke technische aspecten komen hierbij kijken?
–    Is dit zowel in de kleine schaal (tuinniveau) als in de publieke ruimte alom toepasbaar?
–    Welke rol speelt de beplantingskeuze hierin?

Vaak kan je heel deze problematiek aanpakken met eenvoudige, voor de hand liggende principes. Wim Collet  (Landschaps- en tuinarchitect en docent ecologie, natuurtechnieken en plantenleer) zal op een heel bevattelijke wijze inzicht bieden in deze materie.

Start lezing om 19.30 uur.
Inschrijving (liefst vóór 15 november 2020)

De lezing gebeurt met Teams. De link met toegang tot de lezing wordt bezorgd op de dag van de lezing na inschrijving en betaling van het eventuele inschrijvingsgeld.

Info: Kubiekeruimte