Vlaanderen breekt uit / Proeftuinen ontharding [VIDEO]

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Daarom breekt Vlaanderen uit! De proeftuinen ontharding zijn ontstaan uit een overtuiging dat ontharding nodig is, dragen bij aan een betere leefomgeving en leren van elkaar.

 


Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Verharde ruimte is ruimte die ingenomen wordt door bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parkings, terrassen en opritten, die een aantal natuurlijke functies van niet-verharde ruimte verstoren. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.

Ontharden is het fysisch wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt en verschillende andere natuurlijke functies weer toelaat. Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Daarmee zetten we in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, en zetten we een stap naar een klimaatrobuuster en leefbaarder Vlaanderen.

 

 

Proeftuinen ontharding

De 45 proeftuinen ontharding komen voort uit twee projectoproepen en zijn een eerste stap richting de ontharding van Vlaanderen en liggen verspreid over het hele grondgebied. Bekijk hier de 45 proeftuinen ontharding.