Veenvrije boomkwekerij mogelijk

Veenvrij substraat is een goed alternatief voor boomkwekers die gewend zijn met veensubstraat te werken. Uit een vergelijkend onderzoek van Wageningen Plant Research bij zes Nederlandse laanboomkwekers blijkt dat de groei nagenoeg gelijk is.

Veel boomkwekerijgewassen worden in potten geteeld. Ook in de laanboomkwekerij is er een groeiende belangstelling voor pot- en containerteelt. De gewassen wortelen meestal in een potgrond die veen als basissubstraat gebruikt, maar aan het gebruik van veen kleven bezwaren.


Door de afgraving van veen verdwijnen natuurgebieden, bovendien draagt het bij aan vrijkomen van CO2 als broeikasgas. En de Engelse overheid heeft het plan om veen helemaal uit te bannen.

Gelijke groei
Voor het onderzoek van Wageningen Plant Resaerch teelden de kwekers verschillende gewassen in een veensubstraat en in een vervangend substraat gebaseerd op kokos en aanvullende stoffen zoals compost. Uit het onderzoeksrapport ‘Veenvrij substraat’ blijkt dat de groei van de meeste gewassen in het veenvrije substraat vrijwel gelijk is aan de groei in het veensubstraat. Sommige gewassen bleven iets achter in groei, maar de verschillen waren erg klein. Dat de groei en ontwikkeling gelijk bleef voor de gewassen, was voorde ondernemers boven verwachting.

De onderzoekers besluiten dat het veenvrije substraat perspectief biedt, ondanks het feit dat het iets duurder is. Maar kwekers kunnen het inzetten voor marketingstrategieën.

Bron: Groen Kennisnet