Coronacrisis doet vraag naar eigen tuin sterk toenemen

Uit een recente rondvraag bij 2.000 klanten door makelaarsgroep ERA is gebleken dat drie op de vier ondervraagden geen huis zonder tuin meer willen kopen, ook al scoort de woning goed op het vlak van energiezuinigheid of nabijheid van winkels.

Begin april heeft immoweb 1850 landgenoten met uiteenlopende gezinssituaties bevraagd. Een derde van de respondenten woont in een flat. 44% van de flatbewoners wenste met aandrang een private tuin. Deze enquête bevestigt nogmaals de resultaten van de grote woonsurvey die de Vlaamse overheid vorig jaar heeft bekend gemaakt. Ook die rondvraag onder 3000 Vlamingen onderlijnt het belang van groen en privacy. Ook blijkt uit de woonsurvey dat heel wat Vlamingen een flat beschouwen als een opstapje naar een eigen huis met tuin. Individuele woonnoden evolueren immers naargelang je levensfase. Ook projectontwikkelaars konden intussen vaststellen dat kopers nu vooral op zoek zijn naar woningen in een groene omgeving en op een duurzame locatie. Nu we door de coronacrisis meer tijd thuis doorbrengen, wordt het belang van een goede thuisomgeving nog duidelijker.


Het is een unieke kans voor de professionele tuinaannemer, meent de beroepsfederatie BFG-FBEP. “Als we onze sector verder in positieve zin willen valoriseren moeten we dit moment aangrijpen om het heersende bewustzijn van de klant omtrent de waarde van een groene omgeving, te voeden met vakkundig advies en professionele dienstverlening.  De verleiding is natuurlijk groot om enkel te werken in het nu, maar het is de vraag is of het wel verstandig is om vandaag niet bezig te zijn met morgen?”
Planologen, zoals Pascal De Decker en de Vlaamse Bouwmeester, waarschuwden al onmiddellijk voor de nefaste terugkeer van de verkavelingen van weleer. Maar in haar blog ruimtevoormensen beklemtoonde de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) het blijvend belang van een brede waaier aan woontypes. Naast gedeelde woonvoorzieningen blijven voldoende privacy en groen onontbeerlijk.

Bron: bfg-fbep.be