Lier / Normaalschool wordt nieuwe stadswijk

De Normaalschool in het centrum van Lier werd in 2012 gesloten. Het voormalige schoolcomplex transformeert naar een publiek toegankelijk gebied met woonruimte en een incubator. De historisch waardevolle gebouwen worden bewaard en de nieuwe volumes worden ingepast in het binnengebied en creëren zowel publieke, collectieve als private open ruimte.

 


Propjectontwikkelaar Vanhaerents is, samen met de architectenbureaus META, BOB361, Callebaut en OKRA, de laureaat van de ontwerpwedstrijd voor de herbestemming van de Normaalschoolsite in Lier. Binnen het winnende ontwerpteam zijn META architectuurbureau en BOB361 architects verantwoordelijk voor de architectuur. Callebaut-architecten treeft op als renovatiearchitect. OKRA Landschapsarchitecten verzorgt het landschapsontwerp.
De site omvat een bebouwde oppervlakte van meer dan 20.000 m² en bevindt zich in het binnengebied van het bouwblok tussen de Berlaarsestraat, de Sint-Gummarusstraat, de De Heyderstraat en de Kluizestraat. De herontwikkeling stimuleert het stedelijke wonen door de bouw van een 140-tal woningen in een binnengebied.

De herontwikkeling van de voormalige Normaalschoollocatie moet een stimulans voor het stedelijke wonen vormen. Tegelijkertijd voegt de transformatie van de locatie nieuw publiek toegankelijk gebied toe aan de sterk verdichte Lierse binnenstad.

Heldere structuur
De gebouwen op de site vormen een heldere structuur van schoolgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw. Het ontwerpteam besloot om de historisch waardevolle gebouwen te behouden en enkel de minderwaardige constructies te slopen om plaats te maken voor nieuwbouwvolumes. De nieuwbouw wordt zorgvuldig in het bestaande weefsel ingepast. Daarmee ontstaan tevens verschillende open ruimtes. De publieke, collectieve en private open ruimtes hebben een vergelijkbare schaal. Elke open ruimte onderscheidt zich door een eigen karakter. De aaneenschakeling ervan vormt logische circulatie-assen door het binnengebied. Door toevoeging van speelgroen, straatmeubilair en een publiek toegankelijk paviljoen zal het een aantrekkelijke plek worden voor jong en oud uit de buurt.
Werken en wonen
Het programma bestaat uit een publiek deel met een horecazaak en een incubator, drie buurtwinkels en een kantoorgebouwtje. De incubator wordt een broedplaats voor startende ondernemingen en creatievelingen in Lier. Ze beschikken er over alle faciliteiten en netwerkmogelijkheden om zich ten volle te ontplooien.

Daarnaast bevat de site uitsluitend woonfuncties. Iedere vorm van wonen komt aan bod: herbestemmingswonen in het karaktervolle bestaande schoolpatrimonium, functioneel ontworpen nieuwbouwappartementen voor jonge starters en gezinnen, een cohousingproject van een tiental units in het voormalige klooster, acht grondgebonden rijwoningen met privétuin, praktijkwoningen, kangoeroewoningen, comfortappartementen en cascowoningen.