Utrecht krijgt stedelijk voedselbos

Utrecht wil de komende jaren in de nieuwe wijk Rijnvliet een voedselbos van 15 hectaren inrichten. In het voedselbos is plaats voor fruit, noten, kruiden en groenten, maar ook voor spelen, culturele activiteiten, educatie en verschillende buurten bijeenkomen.

 


Rijnvliet is een van de laatste gebieden van Leidsche Rijn die nog ontwikkeld gaan worden. Dit gebeurt naar ontwerp van De Zwarte Hond. Rijnvliet onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de grote hoeveelheid water en een bijzondere aanpak van het groen in het plan. De wijk is dooraderd met water dat de Strijkviertelplas verbindt met het riviertje de Leidsche Rijn. De openbare ruimte wordt ingericht volgens voedselbosprincipes. Dit voedselbos wordt de duurzame drager van de wijk en wordt  samen met omwonenden ontworpen door De Zwarte Hond, Felixx en Æ Food Forestry Development.

Het plan voor de nieuwe wijk is tot stand gekomen in samenspraak met bewonersgroep ‘De Groene Longen van Rijnvliet’. De gemeente streeft ernaar om De Stadsbedrijven Utrecht en de bewoners van Rijnvliet samen te laten werken in het beheer en onderhoud van het voedselbos. Bewoners worden ook uitgenodigd om de inrichting van hun tuin te laten aansluiten bij het voedselbos.

Voedselbos
Een voedselbos is een vorm van stadslandbouw waarbij de ecologische relaties van een natuurlijk bosssysteem worden toegepast. In tegenstelling tot een natuurlijk bos wordt er gebruik gemaakt van overwegend voedselproducerende planten en bomen. Het voedselbos wordt daardoor op meerdere manieren waardevol voor mens en dier. Het voormalig weidegebied Rijnvliet krijgt op basis hiervan een prachtige nieuwe invulling waarbij de groene buitenruimte, het natuurlijke water en de voedselproductie mensen met elkaar en met de natuur verbindt.
In het plan voor de nieuwe wijk is onder meer ruimte voor een boomgaard met hoogstam fruitbomen. Ook zijn er perziken, vijgen en mediterrane kruiden te vinden. Op de buurtplekken komen eetbare bloemen en honingbes.

Illustraties: De Zwarte Hond