Vier ontwerpteams geselecteerd voor onthaalinfrastructuur kasteel van Gaasbeek

De Vlaamse Bouwmeester heeft vier ontwerpteams geselecteerd voor een nieuw onthaalgebouw voor het kasteel van Gaasbeek, de Museumtuin en het omliggende park. Aan de ontwerper wordt gevraagd om een evenwicht te vinden tussen een hedendaags, goed functionerend nieuw gebouw en het omliggende, beschermde landschap van het kasteeldomein, waarmee het een heldere verbinding maakt.

Het Kasteel van Gaasbeek werd oorspronkelijk gebouwd als middeleeuwse burcht en kende in de loop der eeuwen verschillende fasen van vernieling en heropbouw. Het gebouw kreeg zijn huidige uitzicht tijdens de grote restauratiecampagne die de Brusselse architect Charle-Albert uitvoerde in opdracht van markiezin Arconati Visconti aan het einde van de negentiende eeuw. Het Gesamtkunstwerk dat toen ontstond, vormt een uniek voorbeeld van romantische architectuur.


Erfgoedlaboratorium

Het slot met zijn eeuwenoude geschiedenis en diverse bouwlagen bekleedt een unieke plaats in het Vlaamse museumlandschap. Als dynamisch historisch huis wil het kasteel zijn erfgoed op een duurzame manier beheren en op een creatieve en publieksvriendelijke manier ontsluiten. Daarbij horen ook evenementen en tijdelijke tentoonstellingen die erfgoed combineren met o.m. hedendaagse kunst en die verbindingslijnen trekken tussen beide.

Vanuit zijn rol als centrum voor adellijke (leef)cultuur en erfgoedlaboratorium ontwikkelt het expertise en visie, die het met een ruim publiek wil delen. Als spil op de raakvlakken van stad en platteland; van cultuur, natuur, toerisme en educatie wil het kasteel een sterke en vernieuwende rol spelen in de lokale, Vlaamse en internationale (erfgoed)gemeenschappen.

Park

Het kasteel is gelegen middenin een uitgestrekt park dat reeds in de zeventiende eeuw werd aangelegd. Zowel het kasteel, de bijgebouwen als het park zijn beschermd, omwille van de artistieke, oudheidkundige en geschiedkundige waarde.

 

110817_gaasbeek_vijvers1_filip_hubin

gsb029

55d79131c15a421

 

Museumtuin

Op het domein bevindt zich tevens een museumtuin, die wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. De museumtuin biedt een indrukwekkend overzicht van traditionele en vaak uiterst zeldzame fruit- en groentesoorten. De tuin omvat ook de vroegbarokke, ommuurde Franse tuin die een panoramisch uitzicht biedt op het kasteel.

De museumtuin is gezien zijn kwetsbaar karakter enkel te bezoeken in groep op afspraak en onder begeleiding van een gids, maar dit zou vanaf 2017 veranderen.

 

59be5ce98a664b8

dsc_5154_museumtuin_gaasbeek_c_eddy_vangroenderbeek

dsc_5233_lovergang_museumtuin_gaasbeek_c_eddy_vangroenderbeek

museumtuin_gaasbeek_c_eddy_vangroenderbeek_0

museumtuin_gaasbeek_c_eddy_vangroenderbeek

museumtuin_serre_otto_kalkhoven

 

 

Onthaalgebouw

Het nieuwe onthaalgebouw zal in de toekomst het startpunt vormen van eenieders bezoek aan zowel het kasteel, de museumtuin als het park. Deze synergie waarin het domein als één geheel wordt aangeboden, zou het bezoekersaantal doen toenemen.

In overleg met alle betrokken instanties werd reeds besloten om de nieuwbouw te situeren ter hoogte van de hoofdtoegang van het park. Zo kan de nieuwbouw zowel functioneren als onthaalgebouw voor het kasteel als voor de museumtuin.

De nieuwbouw zal naast de onthaalfunctie tevens een museumshop, kantoorruimte, historische bibliotheek en archief, gesloten kijkdepot, berging, een personeelslokaal en sanitair huisvesten. Ook het ontwerpen van de nabije buitenruimte vormt een onderdeel van de studie, zodat zowel het omliggende landschap, de parking als de ontsluiting aan de straatzijde geënt worden op het gebouw.

Het ontwerp mag het bestaande historische kasteel en zijn natuurlijke site niet domineren, maar dient het eerder te verrijken. Het houdt rekening met de reeds aanwezige assen/symmetrieën en fungeert als scharnierelement en ‘poort’ tussen de parking en het kasteeldomein. De footprint van het ontwerp en het beoogde aantal vierkante meters moeten goed worden overdacht. Het leiden van bezoekersstromen, de relatie binnen-buiten en onder- en bovengrondse volumes dienen een basis te vormen voor het beperken van de ingenomen oppervlakte zonder daarbij in te boeten aan functionaliteit en degelijkheid.

Vier ontwerpteams

In het kader van een (Open Oproep’ heeft de Vlaamse Bouwmeester vier ontwerpteams geselecteerd die nu een voorstel moeten uitwerken.

• Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck, Liège

• TV A Practice Brussel / mlzd, Biel – Zwitserland

• Coussee & Goris architecten Gent

• FELT architectuur & Design, Gent

 

Vlaams Bouwmeester