Tuinaannemer vrijgesteld van bewijs vakbekwaamheid bij rijbewijs

Vanaf 10 september 2016 moet elke chauffeur rijbewijs C vijfjaarlijks 35 uur nascholing gevolgd hebben om in orde te zijn met de vakbekwaamheid. Een tuinaannemer is vrijgesteld van het bewijs van vakbekwaamheid bij het rijbewijs als hij het voertuig gebruikt voor het vervoer van het eigen materiaal (inclusief producten), apparatuur of machines die hij nodig heeft voor zijn werk.

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Zij moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.


De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar . Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen moeten een permanente opleiding volgen onder de vorm van modules en voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum.

Houders van een rijbewijs, geldig voor een categorie van groep C afgeleverd vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor een periode van 7 jaar. Deze bestuurders kunnen met hun huidig rijbewijs professioneel vervoer blijven verrichten. Tegen 9 september 2016 moeten deze personen wel voldoen aan de vakbekwaamheid, maar enkel door het volgen van de nascholing en dus door het bekomen van 35 kredietpunten.

Bepaalde bestuurders hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig voor hun transportactiviteiten.

Hoofd- of nevenactiviteit?
Een tuinaannemer of arbeider die zijn eigen machines en materiaal meeneemt om een tuin aan te leggen geniet van deze vrijstelling omdat het werken in die tuin de hoofdactiviteit is en het transport slechts een nevenactiviteit is. Wanneer diezelfde tuinaannemer of arbeider het grootste deel van de dag spendeert aan het leveren van materiaal en machines aan verschillende werven bijvoorbeeld, dan wordt het besturen van een vrachtwagen wel zijn hoofdactiviteit. Hij dient dus wel over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken.

Ook een boomkweker of sierteler die enkel zijn eigen planten naar de afnemer brengt, kan van de vrijstelling genieten, want zijn hoofdactiviteit is het kweken van platen. Het leveren van die planten is slechts een nevenactiviteit. Als verschillende siertelers samenwerken voor het transport van hun planten dan zal men wel moeten beschikken over de vakbekwaamheid daar het niet meer alleen over eigen planten gaat.

Voor vervoer voor derden, ook al is dat maar een deel van het transport, kan men nooit een vrijstelling krijgen.

Bron