Omgeving wint prestigieuze wedstrijd landschapsarchitectuur in Vietnam

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING, partner van B-DNA, heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de prestigieuze internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de stad Da Nang gewonnen.

 


B-DNA (Belgian Design Nature Architecture) is een uniek partnership opgezet door Belgische architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen (B-Studio) én producenten van bouwmaterialen en designproducten (B-House). Hun gezamenlijke interesse is de focus op duurzaam en energie-efficiënt ontwerp en de ontwikkeling van zakelijke mogelijkheden in de regio Zuidoost-Azië.

OMGEVING was na een eerste selectieronde met 39 kandidaten als één van de 11 ontwerpteams weerhouden, waarvan er 7 een voorstel hebben ingediend. De overige teams kwamen ondermeer uit Vietnam, Japan, Singapore, Frankrijk en Duitsland.

Voor de uitwerking van het ontwerp kreeg OMGEVING ondersteuning van de lokale partner HUNI architectes (Frankrijk – Vietnam, architectuur), NEY&partners (België – Vietnam, brugontwerp marktbrug), BOYDENS (België – Vietnam, duurzaamheid) en HYDROSCAN (België, waterbeheer).

 

Stadsrivier

De stad Da Nang is centraal in Vietnam gelegen, bestaat uit vijf districten met een totale oppervlakte van 1.250 km² en heeft een bevolking van circa één miljoen inwoners. Da Nang is in volle economische en stedelijke ontwikkeling, de stad wordt gekenmerkt door zijn twee kustlijnen langs de Oostzee en de Han rivier in de binnenstad.

Vanuit drie ontwerpstrategieën, green corridor – green connections – green program, is een ruimtelijke visie voor de rivierdelta ontwikkeld op schaal van de stadsregio. Op dit schaalniveau is ingezet op het behoud en de versterking van het natuurlijk riviersysteem, de uitbouw van een watergebonden regionaal openbaar vervoerssysteem en een context gebonden, gevarieerde stadsontwikkeling.

De drie ontwerpstrategieën van de regionale ruimtelijke visie zijn vertaald in een masterplan voor de stadsrivier Han, die over een lengte van zeven kilometer door het centrum van de stad loopt. Op dit schaalniveau is een opwaardering van de rivierzijden gekoppeld aan een gevarieerd publieke ruimte programma: via een uitgebreid netwerk van groene wandelpromenades, vlonderpaden op en aan het water en watertaxistops zijn ondermeer drijvende riviernatuur, een drijvende markt, een stadspark en een sportzone bereikbaar.

De inpassing van vier gebouwen met een publiek karakter ondersteund het publiek karakter van de gehele rivier: van noord naar zuid zijn over de lengte van de rivier zijn langs de oevers een opera, een cruiseterminal, een vernieuwde markthal en een cultuurhal ingeplant.

De combinatie van een landschappelijk en een architecturaal programma staat garant voor een kwaliteitsvol en gevarieerd rivierfront. Dit masterplan zou de basis moeten zijn om de razendsnelle ontwikkeling van de stad, in 2030 tot 1,5 miljoen inwoners, op een kwaliteitsvolle manier te kunnen opvangen.

 

Parkzone

Binnen het masterplan voor de stadsrivier is tot slot een strategisch gelegen parkzone van 2,2 hectare in detail ontworpen. Deze parkzone transformeert beide oevers in een kwaliteitsvolle publieke parkruimte op maat van de snelgroeiende stad. Uitgangspunt hierbij is het herstellen van de riviernatuur in de stad waarbij de vormentaal van het park refereert naar de voormalige natuurlijke oevers.

De oevers worden programmatorisch opgeladen met enerzijds watergebonden functies zoals watertaxistops en een cruiseterminal en anderzijds met parkgerelateerde functies zoals sport- en speelzones. De introductie van 3.000 nieuwe bomen zorgt voor de landschappelijke samenhang op schaal van de stad.

De inpassing van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen, waaronder één marktbrug, laat de parkzones langs beide oevers als één park functioneren zorgt voor een sterkere relatie tussen het oostelijk en westelijk deel van de stad.

De totale aanlegkost van de strategisch gelegen parkzone is geraamd op 85 miljoen euro. De bedoeling is om het ontwerp in nauwe samenwerking met de stad de komende jaren te realiseren. De werken zouden in 2017 starten.

 

16050_ma_001_image02_drijvende-markt-copy

strategic area plan_A0_1_2.000

16050_ma_001_image04_groene-wandelpromenade-en-marktbrug-copy