Gent / Groenpool Gentbrugse Meersen

De Gentbrugse Meersen is een van de vier groenpolen die ingericht worden in Gent. Groenpolen zijn grote park- en natuurgebieden. De Gentbrugse Meersen zal ongeveer 240 hectare innemen. Het eerste deel, de ‘Neus van de Gentbrugse Meersen’ kreeg al een nieuwe inrichting. De rest van het gebied volgt.

De hoofdtoegang tot het nieuwe park ligt te midden van woonwijken aan de Braemkasteelstraat te Gentbrugge. Hier ligt de klemtoon op recreatie. Hoe dieper u het gebied intrekt, hoe meer natuur en bos u vindt. De twee hoofdpaden die u dieper in de Gentbrugse Meersen leiden, vertakken in zijpaadjes waarlangs u alle hoeken en kanten van het park kunt ontdekken. Ze zorgen voor een vlotte verbinding naar de zones aan de andere kant van de autostrade.


 

Passerelle

De toegang wordt gemarkeerd door een passerelle die 150 m lang is en over een walgracht, drassige zones en het onregelmatig terrein van het Kraakbos en de Rietgracht loopt. Doordat de hoogte van de passerelle varieert en door een aantal verschuivingen in het tracé ontstaat er een gevarieerde beleving van de verschillende parkdelen.

De passerelle is uitgevoerd in een geperforeerde betonverharding die een comfortabel gebruik en beperkt onderhoud garandeert. Ze laat voldoende water door zodat de vegetatie ernaast en eronder verder kan groeien.

 

Landschapskamers

De centrale zone van het park wordt gestructureerd door dreven die landschapskamers afbakenen. Deze kamers bevatten o.a. het dienstencentrum, het jeugdhuis, sportterreinen, een parking, het speelterrein, volkstuinen, …

Het indrukwekkende speelterrein bestaat uit het noordelijk deel met een natuurlijk en avontuurlijk speellandschap met hoogteverschillen, ondiep water en elzen. Het zuidelijk deel is een intensieve zone met een zandberg, een speelruimte voor peuters en kleuters op een rubberen vloer en een grote klimconstructie. Enkele bomen zorgen voor schaduw. Zitbanken en picknicktafels maken het geheel af.

 

toegangszone 3 copy

 

Waterbeheer

Dwars door de Gentbrugse Meersen loopt de Rietgracht die hier één van de weinige overblijfselen is van de middeleeuwse stadsgrens. Langs de Rietgracht werden moerasjes uitgegraven. De naastliggende wigvormige wadi’s creëren nog meer ruimte voor water en brengen een grotere biodiversiteit in het park.

Als in de toekomst de naastliggende woonwijken gescheiden rioleringen krijgen, dan staan deze wadi’s ook in voor de berging van het regenwater. De grond die uitgegraven werd voor deze waterstructuur kwam terecht in een grondwal, die een nieuw landschappelijk element vormt, als wandeldijk functioneert en voor geluidsbuffering van de E17 zorgt. Het verwerken van de uitgegraven grond in de wal, maakte een gesloten grondbalans mogelijk.

Dit deel van het park werd ontworpen en aangelegd door Technum Gent en wordt onderhouden door Krinkels uit Londerzeel. Het was laureaat in de wedstrijd Groene Lente van de VVOG in de categorie ‘Waterrobuust Groen’.

 

Zuidelijke deel

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is bijna 100 ha groot. Het is het gebied ten zuiden van de autosnelweg E 17. Hier zal natuur- en bosontwikkeling de boventoon voeren. Er komen moerassen, bloemenrijke graslanden en veel nieuw bos.

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is nu vooral bekend van het Geboortebos en het Vredesmonument. Elk jaar in oktober planten ouders die het jaar voordien een kindje kregen, het bos verder aan. Het vredesbos wordt niet aangeplant. Het mag via spontane ontwikkeling verbossen. Er middenin staat een vredesmonument. Het is een acht meter hoge wapperende vlag. Dwars door de vlag loopt een wandelpad. U kunt het monument ook beklimmen en krijgt dan een prachtig uitzicht over de Gentbrugse Meersen.

Tussen beide bossen ligt een natuurzone. Hier zullen runderen kunnen grazen. Bedoeling is dat zij het landschap open houden zodat het uitzicht vanop de Schelde richting Kasteel Coninxdonck behouden blijft. Toch kunnen er zich beperkt bosjes en ruigtes ontwikkelen.

Ook tussen de autosnelweg en de Rietgracht viert de natuur hoogtij. In dit gebied wil men opnieuw meer water brengen en watervogels aantrekken.

Het studiebureau ‘Grontmij’ en de landschapsarchitecten van ‘Fris in het Landschap’ zorgden voor het ontwerp. De aanleg startte in juni 2015.

 

GentbrugseMeersen - patrick delabarre - 024 copy

 

Noordelijke deel

Het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen is ongeveer 100 ha groot. Het is het gebied ten noorden van de autosnelweg E 17. Een aantal gronden zijn al in eigendom van de Stad Gent.
Hier worden wandellussen gesloten. Ook het vroegere terrein van de voetbalclub Racing Gentbrugge is aangekocht. Het ligt binnen een toekomstige zone voor bos. Het terrein wordt ontruimd zodat de spontane verbossing kan starten.

De aanleg van de sportcluster binnen de Oude Scheldemeander is volop in voorbereiding. De Stad heeft bijna alle gronden aangekocht en onderzoekt nu de beste inrichting van deze zone.

Dit deel van het park zal verder ontwikkeld worden in samenwerking met Natuurpunt. Sinds 2014 hebben de Stad Gent en Natuurpunt Gent hebben hier sinds het voorjaar van 2014 samen 19,7 hectare grond aangekocht.