Tuinaanlegsector scoort nog steeds bij de consument

Uit de GfK-gegevens van december 2015 blijkt dat de tuinaanlegsector nog steeds goed scoort bij de consument. Wel vertraging in de groei in de eerste plaats voor het onderhoud.
‘GfK PanelServices’ volgt in opdracht van VLAM het consumptiegedrag van 5.000 Belgische individuen. Dit panel is representatief voor de Belgische bevolking. GfK onderzoekt tweemaal per jaar in hoeverre de Belg beroep doet op de diensten van een tuinaannemer. Uit de verzamelde gegevens van 2008-2015 blijkt dat er steeds meer consumenten beroep doen op de diensten van de tuinaannemer, zowel voor het onderhoud als voor de aanleg van hun tuinen. In juni 2009 verklaarde 6,5% van het consumentenpanel beroep te doen op een tuinaannemer. Bijna 7 jaar later is dit percentage gestegen naar 13,9%. Er wordt wel vanaf december 2015 een stabilisatie vastgesteld.

Figuur: Evolutie 2008-2015 – resultaten via ‘GfK-PanelServices’ tuinaanleg


 

evolutieberoeptuinaanlegger

 

Aandeel aanleg blijft stijgen
Uit de cijfers 2015 blijkt dat er in iets meer dan de helft van de gevallen een tuinaannemer wordt ingeschakeld puur om het onderhoud van de tuin. Een stijgende aantal consumenten doet een beroep op de tuinaannemer voor de aanleg van een tuin. Iets meer dan één vijfde van het consumentenpanel vraagt een tuinaannemer voor zowel de aanleg als het onderhoud van de tuin.

Bron: AVBS

Foto: VLAM