Eerste keverbank in Nederlandse sierteeltsector

De Nederlandse sierteeltsector krijgt zijn eerste keverbank. Biologische rozenkwekerij De Bierkreek in IJzendijke legt de eerste ‘keverbank aan, een schuil- en voedselplek voor insecten.

 


Een keverbank is een opgeploegde strook van ongeveer 2 tot 3 m breed en 50 tot 70 cm hoog. Die verhoogde stroken worden ingezaaid met een graskruidenmengsel. Ruim 80% van dat mengsel bestaat uit polvormende grassen, bijvoorbeeld rietzwenkgras en timotheegras. De rest bestaat uit bloeiende kruiden. Naargelang het al dan niet permanente karakter van de keverbank kunnen er ook groepjes van struiken (zoals meidoorn, liguster, hondsroos en sleedoorn) verspreid op die stroken aangeplant worden.

Keverbanken zijn hot spots voor overwinterende plaagbestrijdende insecten. Meteen na de winter vertrekken ze vanuit die overwinteringsplaatsen naar de gewassen op de omliggende akkers. Daar helpen ze de plagen te onderdrukken. De opgehoogde structuur van de keverbank zorgt ervoor dat de grond snel droogt. De graspollen zijn een ideale habitat voor overwinterende insecten. Tegelijkertijd is de voorraad aan insecten ook aantrekkelijk voor akkervogels, in het bijzonder voor patrijzen. De keverbanken zijn een ideale omgeving voor een patrijzennest. De overleving van de kuikens hangt in de eerste levensweken sterk af van de aanwezigheid van insecten als voedsel. De droge ondergrond verhoogt trouwens de overlevingskans van de kuikens. Helemaal ideaal wordt het als de keverbank geflankeerd wordt door een bloemenmengsel en een braakliggende strook. Die eerste levert extra voedsel en dekking voor de patrijzen en de tweede vormt een bufferstrook tegen eventuele sproeistoffen. De patrijzen kunnen er bovendien een stofbad in nemen.

De keverbank waaide over uit Engeland (‘beetle bank’). Tot nu toe is het mondjesmaat toegepast in enkele landbouwgebieden in Duitsland, België en Nederland. In navolging van het INTERREG project ‘Partridge’, ondersteunt provincie Zeeland de aanleg van keverbanken in Zeeland, waarbij de uitvoering wordt begeleid door Landschapsbeheer Zeeland en Poldernatuur Zeeland.

Lees meer over keverbanken op de website van Inagro.

De Bierkreek

De keverbank van De Bierkreek is 140 meter lang en ligt midden in het teeltveld met tuinrozen. Op een aantal locaties worden inheemse rozenstruiken van autochtone herkomst geplant die dienen als nectar- en stuifmeelleverancier, en schuilplaats voor allerlei dieren. Inheems betekent dat deze planten van nature in een land voorkomen. Autochtone planten zijn directe nakomelingen van de planten die zich na de ijstijd hier spontaan hebben gevestigd en zich via natuurlijke uitzaai of door kunstmatige vermeerdering uit lokaal plantmateriaal hebben vermeerderd. De rozen die op de keverbank zijn aangeplant zijn: de bosroos (Rosa arvensis), de egelantier (Rosa rubiginosa), de hondsroos (Rosa canina), de heggenroos (Rosa corymbifera), de beklierde heggenroos (Rosa balsamica) en het duinroosje (Rosa pimpinellifolia).

De biologische rozenkwekerij De Bierkreek gebruikt geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen en moet het hebben van natuurlijke bestrijders. De uitdaging is de kwekerij zo in te richten, zo biodivers te maken, dat deze natuurlijke bestrijders uit zichzelf komen. Rozenkwekerij de Bierkreek kweekt biologische (tuin-)rozen die verkocht worden aan particulieren, direct vanaf de kwekerij en online via de webwinkel. De laatste jaren heeft de verkoop via tuincentra een toevlucht genomen. Op 16 tuincentra in Nederland en België zijn de biologische rozen van de Bierkreek verkrijgbaar. De Bierkreek biedt een compleet pakket: biologische rozen in grote zes liter potten in vijf thematische kleuren, met daarbij behorende banners en heldere informatiebordjes (in meerdere talen).