TU Delft / Bomen op stedelijke agenda

René van der Velde (Landschapsarchitectuur) is aangesteld als Research Fellow Urban Forestry, een nieuwe samenwerking tussen BK City van de TU Delft en de Branchevereniging voor groene ruimtespecialisten VHG. De samenwerking omvat ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op en rond bomen in de stedelijke omgeving, van straatbomen tot stedelijke bossen.

De nieuw opgerichte onderzoeksgemeenschap vergroot de aandacht voor dit onderwerp op academisch niveau. Dit zal gebeurt door verdieping van kennis, bewustzijn en activiteit vanuit het perspectief van landschapsarchitectuur en stedenbouw. De focus ligt op vier thema’s:
– stedelijk (landschaps) ontwerp
– stedelijk klimaat (adaptatie en mitigatie)
– stedelijke infrastructuur
– stedelijke ecologie


Kennis
René van der Velde: “Er is relatief veel kennis over (stedelijke) bomen op soortniveau. Het ontbreekt ons echter nog steeds aan kennis over hoe bomen en bossen gunstig zijn voor steden op het gebied van stedebouw en stedelijk landschap. We weten bijvoorbeeld dat bomen belangrijk zijn geweest en nog steeds zijn, als middel om steden te structureren, verfraaien en betekenis te geven. Maar hoe kunnen we dit kwantificeren en kwalificeren? Hoe kan dit worden geïntegreerd in uitdagingen zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit? Wat betekenen bomen tegenwoordig voor een stad? Wat zijn culturele en sociaal-ecologische kwaliteiten van bomen en bossen? Deze vragen zullen worden benaderd vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur.”

“In dit onderzoeksinitiatief zullen we onderzoeken hoe deze stedelijke en landschappelijke schaal van bomen en bossen zich historisch heeft ontwikkeld in Nederlandse steden en wat dat betekent voor de 21ste eeuw. Dit geldt ook voor de minder kwantificeerbare kenmerken. Het is de bedoeling om te schetsen hoe bomen en bossen instrumenteel kunnen worden in het toekomstige ruimtelijke en sociaal-ecologische weefsel van steden.”

Platform
Het programma start in september 2018 met een kick-off-evenement. Gedurende de drie jaar zal er een inspanning worden gedaan om niet alleen de vier onderwerpen te onderzoeken, maar ook om een ​​platform te creëren waar onderzoekers, beheerders en praktijkmensen samenkomen in een poging bomen echt op de stedelijke agenda te zetten.

www.tudelft.nl