Mortsel / Stadsterras wordt sluitstuk van parkgebied Oude-God

De aanleg van een nieuw stadspark in Mortsel Oude God is de aanleiding om een aantal restpercelen in het hart aan te pakken. Als verbinding tussen het nieuwe park en het centraal gelegen gemeenteplein komt er een nieuw groen en verkeersluw plein – het Stadsterras van Mortsel.

Het project Oude God voorziet in een verrijking van het gebied tussen de Mechelsesteenweg, de Edegemsestraat en het Stadspark met commerciële ruimtes, een residentiële ontwikkeling, een nieuwbouw voor het volwassenenonderwijs LBC-NVK, een ondergrondse parking en een groen, centraal plein dat zorgt voor een naadloze overgang tussen het nieuwe Stadspark en het Gemeenteplein.


Het ontwerp is het resultaat van een intense samenwerking tussen DMI Vastgoed, Democo, META architectuurbureau, MikeViktorViktor Architects en landschapsontwerpers Quadrant en Landinzicht. Kunstenaar Dirk Braeckman zorgt voor de beeldende kunst in de nieuwe openbare ruimte.
Het ontwerpteam zocht tijdens het ontwerpproces maximaal naar meerwaarde voor Mortsel. Zo kiest het resoluut voor het behoud van de Sint-Lutgardisschool, tijdens de Tweede Wereldoorlog getekend door een tragisch bombardement. Terwijl de opdracht enkel vroeg om het behoud van de voorgevel, ziet het team de mogelijkheid het gebouw integraal te herbestemmen tot een woonproject met een groene binnentuin.
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, dat momenteel in het historische schoolgebouw is gehuisvest, krijgt een nieuwbouw. Tevens komt er een ondergrondse parkeergarage met 245 plaatsen.

Een plein op maat

De nieuwe ontwikkeling zal zich uitstrekken rond een nieuw, verkeersluw plein. De tuinwanden van de nieuwe bebouwing en de rand van het Stadspark definiëren de pleinruimte. Het centrale plein krijgt twee armen die een link leggen met de Mechelsesteenweg en de Edegemsestraat. Daarnaast krijgt het specifieke kwaliteiten met een bovenlokale aantrekkingskracht. Zo is er het idee om centraal op de site een speelplein in te richten dat complementair is aan het nieuwe park.

Mortsel.be