Departement Omgeving lanceert 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving

De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met de 10 kernkwaliteiten een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving. Door de kernkwaliteiten gebieds- en situatiespecifiek in te vullen, ontstaat een palet aan interessante, gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen in sterke steden en dorpen.

De 10 kernkwaliteiten bieden een gemeenschappelijke taal om met elkaar in dialoog te gaan over leefomgevingskwaliteit. Door samen met bewoners en gebruikers de kernkwaliteiten van een omgeving in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, maak je kansen, noden en verwachtingen concreet en inzichtelijk. Zo kan je ze beter vertalen in de uiteindelijke ontwikkeling.


De 10 kernkwaliteiten maken zowel maatwerk als het samenwerken aan leefomgevingskwaliteit mogelijk. Ze dragen bij tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die zich optimaal inpassen in hun omgeving. Zo werk je mee aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wat houden de 10 kernkwaliteiten in?

Hier vind je het overzicht van de 10 kernkwaliteiten. Voor elke kernkwaliteit kan je op de campagnewebsite een toelichtende fiche downloaden. Hierop vind je meer uitleg bij de kernkwaliteiten, een leidraad voor een kwaliteitsdialoog, een inspirerende beeldencatalogus, een instrumentengids, goede praktijken …

1.     Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik

2.     Robuustheid en aanpasbaarheid

3.     Klimaatbestendigheid

4.     Inclusief samenleven

5.     Herkenbaarheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid

6.     Gezondheid

7.     Erfgoed en landschappen

8.     Energetische aspecten

9.     Economische vitaliteit

10.  Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit

Bekijk hier de leidraad ‘De 10 kernkwaliteiten toegepast’.