Thuis in de stad-prijs 2014

De projecten ‘Leefstraat’ (Gent), ‘Eggefoort Friche’ (Brussel) en ‘Kortrijk Spreekt/iedereen spreekt’ winnen ex aequo de Thuis in de Stad-prijs 2014. ’t Groen Kwartier in Antwerpen kreeg een eervolle vermelding.Ze ontvangen van Vlaams minister Liesbeth Homans een geldprijs van € 50.000.

 Eggevoort-Friche-Citymin(d)


TidS2014_EggevoortFricheEen groep buurtbewoners, organisaties en ambtenaren nam een braakliggend terrein (friche) in de Europawijk, vlakbij het Leopoldspark, zelf onder handen en maakte er een plek van voor ontmoeting, uitwisseling en experiment. Het terrein is eigendom van de stad Brussel, maar lag er al 30 jaar verkommerd bij. Nu is het onder andere een tuintje voor de buurt, een plaats voor kinder-ateliers en een ontmoetingsplek voor buren.

Eggevoort-Friche-Citymin(d) werd door de jury beoordeeld als een positief en vernieuwend project. Het slaagt er in een nieuwe vorm van stedelijkheid te realiseren met duidelijke, tastbare resultaten. Eggevoort-Friche heeft aandacht voor alle lagen van de bevolking en onderhoudt sterke banden met verschillende overheden. Het project fungeert als een externe makelaar in no man’s land, zorgt voor een match tussen diverse spelers en voor nieuwe coalities, ontwerpen en activiteiten.

Gent Leefstraat

gent leefstraat

Gent Leefstraat is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat.  Telkens wordt vertrokken vanuit de wensen en noden van de bewoners. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of – luw te maken en een andere plek te zoeken voor geparkeerde auto’s komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. Om minder afhankelijk te zijn van de auto, testen de bewoners alternatieve vervoersmodi uit: elektrische fiets voor woon-werkverplaatsing, bakfiets voor boodschappen, gedeelde auto’s, … Zo willen de bewoners, samen met het Lab van Troje uitzoeken of een andere straatinrichting, gekoppeld aan minder autogebruik, het wonen in de straat en leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken.

 Het ‘Gent, Leefstraat’-experiment werd door de jury van de ‘Thuis in de stad’-prijs beoordeeld als een project dat getuigt van een goede strategische aanpak met een methodiek die goed bruikbaar is voor moeilijke, buurtgebonden mobiliteits-en leefbaarheidskwesties.

 Kortrijk Spreekt

Een creatief en innovatief project dat een interessante dynamiek teweeg brengt. Zo kon elke wijkbewoner deelnemen aan een inhoudelijke bevraging waarbij men concrete acties voor buurt en deelgemeente kon voorstellen, tien stadsprojecten in Kortrijk mocht quoteren en aanvullende suggesties doen. Er werden inspanningen gedaan om ook mensen te horen, die zelden een stem krijgen. Omdat de middelen beperkt zijn en niet alles kan gerealiseerd worden, krijgen de burgers de kans om met de Budget Games zelf te bepalen welke prioriteiten uitgevoerd moeten worden.

‘Kortrijk Spreekt’ sluit aan bij het zoeken naar nieuwe vormen van politiek en bestuur. Het is een vernieuwende ingreep van de stad om een aantal initiatieven op gang te zetten. Dit op een open manier en met de gedachte in het achterhoofd dat een aantal resultaten onzeker zijn. De jury heeft waardering voor de ingezette ‘best practices’ op uiteenlopend vlak, met name ruimtelijk-fysieke ingrepen en armoedebestrijding.

 ’t Groen Kwartier

groen kwartier

De jury was van mening dat het stadsproject ‘t Groen Kwartier in Antwerpen nog te recent is om te concluderen dat de integratie van de wijk in de stad ten volle geslaagd is. Ze vindt een eervolle vermelding op haar plaats omdat ’t Groen Kwartier een uitzonderlijk, creatief en intens project is. Het is een goed voorbeeld van privaat-publieke samenwerking, waarbij de stad een sterke en kwaliteitsvolle regie voert met creatieve en geëngageerde ondernemers als private partners.