Brochure Bouwen met Bomen

De bijdrage van bomen aan een beter leefklimaat kan nóg groter worden als ontwerpers en ruimtelijke planners van meet af aan rekening houden met bomen. Deze gedachte wordt uitgewerkt in de brochure ‘Bouwen met Bomen’, een nieuwe uitgave van de Nederlandse Bomenstichting in samenwerking met Branchevereniging VHG. 

Het inpassen van ‘groen’, en in het bijzonder van bomen, is voor veel opdrachtgevers in de bouw nog lang niet vanzelfsprekend. In de ontwerpen van bouwprojecten worden bomen wel ingetekend, maar is het de vraag of de aangegeven plaats wel geschikt is om de boom tot volle wasdom te laten komen. Bovendien wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de al aanwezige bomen op de bouwplaats. Te vaak gaan ontwerpers uit van een blanco situatie, alsof er nooit bomen en struiken hebben gestaan.


Bestaand groen integreren
Het is een gemiste kans als bestaand groen niet geïntegreerd wordt in een bouwplan. Net geplante bomen hebben jaren nodig om tot volle wasdom te komen. Grote bomen hebben een enorme waarde. Ze bieden verkoeling en helpen daarmee hittestress te voorkomen. Bovendien zuiveren bomen de lucht, dragen bij aan een evenwichtige waterhuishouding, vangen fijn stof af en dienen als windscherm. Bomen leveren zo een bijzonder belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving en ons welbevinden.

Voorbeelden
In de brochure wordt beschreven hoe bestaande bomen kunnen worden ingepast in ontwerpen, hoe nieuwe bomen een plan kunnen verrijken en hoe oudere, waardevolle bomen kunnen worden behouden door ze te verplaatsen. Op hun nieuwe standplaats kunnen ze opnieuw de omgeving verrijken en hun ‘groene’ bijdragen leveren. In de brochure zijn voorbeelden opgenomen van mogelijkheden om tegen relatief lage kosten een hoogwaardige groene omgeving te creëren of in stand te houden.

De brochure Bouwen met Bomen is te downloaden van de websites van de VHG en de Bomenstichting.