Tentoonstelling ’60 jaarringen, Melle-Gent’

Naar aanleiding van 60 jaar onderwijs landschaps- en tuinarchitectuur Melle-Gent organiseert Hogeschool Gent de tentoonstelling ’60 jaarringen, Melle-Gent’

 


De tentoonstelling ’60 jaarringen, Melle-Gent’ biedt een blik op het werk de alumni, om zo de breedte van het vakgebied en de diversiteit van onze opleiding te weerspiegelen.

De hedendaagse landschaps- en tuinarchitectuur is haar wortels in de horticultuur gaandeweg ontgroeid. Nochtans is het voor onze opleiding daar begonnen: onder impuls van plantenkweker Louis Van Houtte werd in 1849 het ‘Institut royal d’horticulture de Gentbrugge’ opgericht. Hoewel de school initieel gericht was op tuinbouw, was er ook een vak ‘architecture des jardins et des serres’ geïntegreerd.

In het begin van de twintigste eeuw tekende zich een groeiende vraag naar verzelfstandiging van het tuinontwerp af. Het zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van een opleiding ‘Graduat en Architecture des Jardins et Paysage – Graduaat Tuin- en Landschapsarchitectuur’ in 1956 te Melle.

Sinds 1994 ressorteert onze opleiding onder Hogeschool Gent. De naam veranderde van Tuin- en landschapsarchitectuur naar Landschaps- en tuinarchitectuur. Bovendien behoort ze nu tot het architectuuronderwijs en niet meer tot het agrarisch hoger onderwijs. Als gevolg van de Bolognaverklaring werd het graduaat landschaps- en tuinarchitectuur in 2004 omgevormd tot een professionele bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur.

In 2011 verhuisde onze opleiding van de campus in de nabijheid van de middelbare tuinbouwschool te Melle naar de School of Arts op de Campus Bijloke. De techniciteit en functionaliteit van de aanpak, eigen aan haar horticulturele verleden, verruimt zo stilaan met een meer artistieke en sociale benadering.

Naast de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur biedt Hogeschool Gent sinds 1996 ook een voortgezette opleiding binnen het vakgebied aan: de huidige bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling. Sinds een tiental jaar zijn beide opleidingen Landschaps- en tuinarchitectuur en Landschapsontwikkeling ook gekoppeld aan een onderzoekseenheid die focust op ontwerp, planning, inrichting en beheer van kwalitatieve buitenruimten, met specifieke aandacht voor de manier waarop ze locatiespecifiek en coproductief tot stand komen.

In de loop van de voorbije 60 jaar studeerden zo’n 1.800 landschaps- en tuinarchitecten af aan onze opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur. Ze gaan aan de slag in ontwerp- of studiebureaus of starten een eigen zaak. Anderen werken in overheidsdiensten, bijvoorbeeld bij gemeenten of steden, provincies, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij of de Regionale Landschappen. Nog anderen slaan hun vleugels uit naar het buitenland. De taken van landschaps- en tuinarchitecten zijn zeer divers: ze spelen een rol in private tuinen, bedrijfsgroen, speelterreinen, recreatiedomeinen of stadsparken, begraafplaatsen, pleinen en zelfs regio’s. Binnen multidisciplinaire teams definiëren ze ontwerpopgaves, ontwerpen masterplannen, inrichtingsplannen of details, maken plannen klaar voor uitvoering en leiden die uitvoering in goede banen.

De tentoonstelling loopt tot en met 3 december 2017 in de Zwarte Zaal op de Campus Bijloke in Gent.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.