Project H2020 Clearing House

Europees project wil geïntegreerde visie op bomen in de stad ontwikkelen

Het H2020-project Clearing House wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft betrekking op de aanpassing aan de klimaatverandering via oplossingen die op de natuur zijn gebaseerd (nature-based solutions).

Lees meer