SUSTAINABLE.STREET.BRUSSELS: onlinetool om de milieucapaciteit van het wegennet te beoordelen

Leefmilieu Brussel heeft een vereenvoudigde evaluatietool voor professionals ontwikkeld waarmee kan worden berekend in hoeverre een Brusselse weg de gezondheids- en klimaatuitdagingen van morgen aankan.

Het doel van deze rekentool is op een vereenvoudigde en snelle manier de kwaliteiten of het verbeteringspotentieel van een weg te kwantificeren in vier belangrijke milieudomeinen: lawaai, lucht, natuur en water. En dat in het kader van de evaluatie van een bestaande situatie of tijdens de eerste schetsen van een project. Het instrument is bedoeld voor professionele wegbeheerders en ontwerpers van projecten voor de herinrichting van wegen.

De tool is op verzoek hier toegankelijk.


Er is ook een gebruikershandleiding van de tool beschikbaar om de projectontwerper te helpen bij het gebruik van de berekeningstool.

Er is ook een gebruikershandleiding van de tool beschikbaar om de projectontwerper te helpen bij het gebruik van de berekeningstool.