Brussel krijgt ecologische deelboerderij | Video

Leefmilieu Brussel heeft het startschot gegeven voor de renovatie van de Ketelhoeve in Neerpede, een site die zal worden gewijd aan de lokale boeren. De bestaande boerderij en de aanpalende woning worden verbouwd tot een collectieve infrastructuur, bestemd voor professionele producenten maar ook voor het grote publiek.

Het is een van de recentste realisaties van het proefproject BoerenBruxselPaysans, met de steun van het EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De werkzaamheden om de site van 4.900 m² in een nieuw kleedje te steken, zullen 18 maanden in beslag nemen.


De site zal bestaan uit een verpakkingsruimte en een ruimte voor de verwerking van fruit en groenten die kunnen worden gehuurd door mensen uit het vak, een moestuin en boomgaard voor demonstraties, een ruimte waar kleine gerechten genuttigd kunnen worden, en een agora in open lucht die toegankelijk is voor het publiek. Er zullen regelmatig markten en animatieactiviteiten worden georganiseerd. Naast de productie en verwerking van lokale producten wil de Ketelhoeve immers ook het grote publiek bewust maken van duurzame voeding, lokale en biologische productie, en korte ketens; allemaal thema’s die ook centraal staan in de Good Food-strategie. Een conciërgewoning, een polyvalente zaal, een kippenhok, een kiosk en opslagruimten maken het geheel compleet.

De site zal gedurende tien jaar worden uitgebaat door het collectief La ferme du Chaudron dat bestaat uit de vzw’s Le champ du Chaudron, DoucheFLUX, Happy Farm en Les Gastrosophes.

De Ketelhoeve biedt een productie- en verwerkingsmodel dat bedoeld is om de veerkracht van het Brusselse voedselsysteem te vergroten. De lokale voedselproductie- en consumptie zullen worden ondersteund door de producenten een kwaliteitsinfrastuctuur aan te bieden en de toegang tot Good Food in het Brusselse Gewest zal worden vergemakkelijkt (bereid met verse, seizoensgebonden, bij voorkeur biologische en zo veel mogelijk lokale ingrediënten). Het project richt zich in het bijzonder op de Anderlechtenaren, en vooral de meest kwetsbaren onder hen. Dit omvangrijke project wil ook de sociale cohesie versterken door ontmoetingen en de socio-professionele integratie te bevorderen.

Het kostenplaatje van de werkzaamheden is berekend op 3.049.958 euro, waarvan 1.613.060 gesubsidieerd wordt door het EFRO, en de rest door Leefmilieu Brussel.

Duurzaam voorbeeldproject

Het project, ontworpen door de architecten 51N4E en de landschapsarchitecten Plant en Houtgoed en gerealiseerd door de firma SOCATRA, legt de nadruk op het voorbeeldkarakter. Alles wat op de site kan worden behouden, wordt behouden. Zo blijven de meeste gebouwen bewaard. Enkel de beschadigde delen zullen worden afgebroken. Daarnaast worden drie paviljoenen in houtskelet gebouwd. De bestaande bakstenen en dakpannen worden hergebruikt voor de vloer en het dak.

Bovendien wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een rationeel waterbeheer. Het is de bedoeling dat in de toiletten wormcompostering wordt toegepast. In diezelfde optiek zal in de grond een tank van 40m³ worden ingebouwd om regenwater te recupereren. Dat water dient om de boomgaard en de moestuin te irrigeren en bij een overschot ook het Ketelveld ernaast.

Op de daken zonnepanelen worden geplaatst om een deel van de nodige elektriciteit op te wekken. Tot slot zal het gebouw worden ontworpen om de ontwikkeling van de lokale fauna te bevorderen, met name door de plaatsing van ingebouwde nestkastjes.

Voor het project zullen 20 kleine en middelgrote bomen moeten worden gekapt. Daarna zullen 49 loof- en fruitbomen worden aangeplant, evenals hagen en vaste planten.