Brussel / Tijdelijk Westpark in Molenbeek

Aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek is het tijdelijke Westpark geopend, een openbaar stuk groen van bijna 25.000 m². In 2026 krijgt het park definitief vorm. Leefmilieu Brussel leidt de werken daarvoor in goede banen, samen met citydev.brussels. Intussen doet dit tijdelijke park de buurt al herleven.

Aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek ligt een groot stuk grond van 13 hectare. Dat is grotendeels in handen van de NMBS en Infrabel. Er is ruimte om een nieuwe gemengde wijk te bouwen die de buurten aan weerszijden van de trein- en metrosporen tussen het Weststation en Ossegem met elkaar verbindt.


Voor die Weststationsite werkte perspective.brussels een richtplan van aanleg (RPA) uit. Verder loopt er voor de site sinds 2017 ook een stadsvernieuwingscontract (SVC): via dat plan wordt er geld uitgetrokken om bepaalde doelstellingen uit het RPA waar te maken. Volgens de huidige plannen komen er op de site woningen, winkels, economische activiteiten en gemoedelijke landschapsinrichtingen. Zo onder meer een fiets- en wandelpad langs de sporen, een recreatief park voor de buurt en een ontoegankelijk gebied waar biodiversiteit vooropstaat. citydev.brussels moet de strategie en de operaties uit het RPA uitrollen. citydev.brussels is niet aan haar proefstuk toe als het op de ontwikkeling van complexe projecten aankomt. Daarom vroeg de regering haar om het hele project te coördineren.

Tijdelijk park

Dankzij het Memorandum of Understanding (MoU) dat citydev.brussels en de NMBS sloten, kon Leefmilieu Brussel gebruikmaken van de grond voor het toekomstige recreatieve park via een opstalovereenkomst van 30 jaar. Zo kwam de aanleg van het tijdelijke openbare park in een stroomversnelling.

Na de nodige bodemonderzoeken door citydev.brussels en enkele voorbereidende saneringswerken is Westpark open, tot de werken voor het definitieve park starten. Het park zal stelselmatig worden aangelegd. Voor de keuze van de inrichting en het activiteitenprogramma (sport, ontspanning, lokale initiatieven) staan de noden van de gebruikers voorop. Dit tijdelijke project biedt de kans om verschillende inrichtingen uit te testen. Die krijgen dan eventueel ook een plek in het definitieve park.

Erik De Schrijver van de dienst Inrichtingsprojecten bij Leefmilieu Brussel: “De Brusselaars hebben de toekomst van dit park mee in handen. Het moet uitgroeien tot een plek die echt van hen is. Door regelmatig met hen in dialoog te gaan, weten wij duidelijk wat ze nodig hebben en welke activiteiten we dus best voorzien. In deze buurt is er amper groen, dan is die wisselwerking eens zo belangrijk. Met het Natuurplan willen we ervoor zorgen dat elke Brusselaar een stukje groen heeft op minder dan 200 meter van z’n woning.”

Je kan het Westpark in via de Alphonse Vandenpeereboomstraat. Het is van woensdag tot zaterdag open tussen bepaalde tijdstippen. Toestand vzw beheert het tijdelijke park in opdracht van Leefmilieu Brussel, en zorgt er voor permanentie.