Infiltrasoil, een tool om de mogelijkheden van regenwaterinfiltratie te evalueren

Leefmilieu Brussel heeft de nieuwe Infiltrasoil-tool ontwikkeld om de analyse van de mogelijkheden voor regenwaterinfiltratie te vergemakkelijken: met Infiltrasoil is in een paar klikken informatie beschikbaar over de reglementaire en technische context van infiltratie.


Deze tool is vooral bedoeld voor architecten en ontwikkelaars van stedenbouwkundige projecten, maar ook voor particulieren die een deel van hun terrein willen ontharden.


Raadpleeg voor meer informatie rechtstreeks de tool Infiltrasoil of de bijbehorende informatiepagina.

Wat is het belang van regenwaterinfiltratie?

Het bevorderen van regenwaterinfiltratie is tegenwoordig een belangrijke uitdaging voor de ruimtelijke ordening. Bij hevige regenval in steden loopt het water dat niet in de bodem kan infiltreren namelijk weg naar de riolering, met verschillende mogelijke gevolgen:

Met het oog op deze risico’s heeft het Gewest verschillende initiatieven genomen om een geïntegreerd regenwaterbeheer te bevorderen.