Projectoproep Publieke Ruimte 2018 / De beste publieke ruimte in Vlaanderen en Brussel

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte (toen nog Steunpunt Straten) steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de Prijs Publieke Ruimte.  Uiterste inzenddatum voor de Prijs is 22 september 2017.

Tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte, op 13 maart 2018 in Gent, wordt het elfde praktijkboek Publieke Ruimte voorgesteld. Als orgelpunt van het congres vindt de uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte plaats. Iedereen die betrokken is bij een publiekeruimteproject in België kan een dossier inzenden voor deze spraakmakende prijs!


Bovendien maken alle inzenders kans op de speciale Publieksprijs Publieke Ruimte.

Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2018. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2013. De projectoproep Publieke Ruimte 2018 wordt afgesloten op 22 september 2017.

Wie kan project indienen?

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, ontwerpers, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzws) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte 2017. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau.

• Het project omvat de (her)inrichting van een openbare ruimte en is gerealiseerd in België na 1 januari 2013.
• Het project is voorlopig of definitief opgeleverd.
• Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.
• De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, …)

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met juryvoorzitter Jan Vilain via [email protected]

Publiekeruimte.info