Planten reduceren schadelijke Vluchtig Organische Stoffen (VOS)

Uit onderzoek van klimaat architect Marius Ballieux blijkt dat planten veel van de schadelijke VOS uit de lucht filteren. Dit heeft positieve effecten voor de gezondheid tot gevolg. Het bewijs dat planten de functie van ventilatiesystemen (gedeeltelijk) over kunnen nemen.

Momenteel worden er bij het ontwerpen van bijvoorbeeld scholen, kantoorpanden of hotels vaak dure ventilatiesystemen ingecalculeerd. Als eigenaar van Ballieux Organic Architects zet Marius Ballieux zich in voor organische architectuur “Bouwen met de Natuur”. Hij zou graag zien dat vooraf, bij het ontwerpen van gebouwen, al rekening gehouden wordt met de inzet van planten, in plaats van achteraf als het gebouw al klaar is. Vooral omdat planten als natuurlijke luchtzuiveraars de rol van eerder genoemde ventilatiesystemen (gedeeltelijk) kunnen overnemen. Dit is niet alleen een prachtig voorbeeld van organische architectuur, maar het bespaart ook veel geld.


 

VOS gehalte daalt

 

Om deze harde cijfers te kunnen leveren, voert hij al geruime tijd testen uit met door NASA gevalideerde apparatuur. Deze meten tot op moleculair niveau de samenstelling van de lucht. Het gaat hierbij niet zozeer om de hoeveelheid zuurstof (meestal 20-21%), maar vooral om de concentratie VOS. Deze stoffen scheiden wij als mens zelf uit, maar het zit ook in producten en weekmakers waarmee wij omringd worden. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, vloerbedekking, elektrische apparatuur etc. Wanneer er een hoge dosis VOS in de ruimte aanwezig is waarin wij ons als mens bevinden, ontstaan er klachten als hoofdpijn, allergieën en andere ziektebeelden.

Om erachter te komen welke planten welk effect hebben, begon Ballieux de planten in een testomgeving te plaatsen. Hieruit bleek dat een plant onmiddellijk met absorberen begint en het gehalte VOS in enkele uren naar een nulpunt kan brengen. Na de positieve resultaten binnen de testomgeving, wilde Ballieux dit ook graag testen in een bestaande omgeving. Wat is hiervoor dan meer geschikt als een klaslokaal met 30 leerlingen? Omdat Waterdrinker Aalsmeer en Nieuwkoop Europe het belang van planten in de leefomgeving onderschrijven, ondersteunen zij Ballieux bij dit onderzoek.

Binnenklimaat verbetert met 50%

De Jozefschool in Aalsmeer werd bereid gevonden om twee lokalen open te stellen voor een test: In een lokaal werden planten en meetinstrumenten geplaatst, in de ander alleen de meetinstrumenten. En hoewel er in plaats van de 75 benodigde planten voor optimaal resultaat, maar 30 planten geplaatst konden worden, zijn de resultaten alsnog verbluffend. Het gehalte VOS werd in het lokaal met planten namelijk met 50% gereduceerd! En dit betekent: een beter binnenklimaat voor leerlingen en leraren, minder ziekteverschijnselen en minder last van allergieën. En dat naast de overige positieve effecten die over de aanwezigheid van planten bekend zijn; een beter concentratievermogen, minder agressie en betere leerresultaten.