Stinzenflora in Friesland

Dit jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De vroege voorjaarsbloeiers, stinzenplanten, zijn bij uitstek groen cultuurhistorisch erfgoed. Op een tiental landgoederen en tuinen van states, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen.

‘De uitbundige bloemenpracht van stinzenflora. roept in het vroege voorjaar bij iedereen vrolijke lentekriebels op. Terwijl de rest van de natuur nog in winterrust is, steken sneeuwklokjes, lenteklokjes, krokussen, anemonen en allerlei andere knol-, bol- en wortelstokgewassen hun kleurrijke kopjes alweer boven de grond uit. De belangrijkste overeenkomst van deze vroege voorjaarsbloeiers is de vindplaats, namelijk in tuinen bij stinzen of states of plekken waar deze adellijke huizen ooit hebben gestaan. Maar ook in kloostertuinen, kerkhoven, pastorieën, oude boerderijen en schaduwrijke plekken bij voorname buitenplaatsen is vaak stinzenflora te vinden.


Het is de kracht van veel planten bij elkaar die stinzenflora zo bijzonder maakt. Maar ook de stinzen, states, parken en tuinen waar de planten voorkomen zijn de moeite van het bezichtigen waard. De combinatie van historische bouwwerken en mooi aangelegde tuinen die bezaaid zijn met een mysterieus tapijt van stinzenflora is immers een lust voor het oog van iedere natuur- en cultuurliefhebber. Bovendien draagt de bonte verzameling van soorten een unieke geschiedenis met zich mee. Als bakens in de tijd vertellen stinzenplanten ons de verhalen van vroeger. Het zijn de sporen die de Friezen eeuwen geleden rijkelijk hebben achtergelaten. Sporen waar we elk voorjaar tijdens de bloeitijd opnieuw van kunnen genieten… ‘

Op twee overzichtelijke websites kunt u meer informatie hierover vinden.

• Op de website stinzenflorafryslan.nl wil Landschapsbeheer Friesland het verhaal van de Friese stinzenflora bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

• De Stinzenflora-monitor is een hulpmiddel om te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant bloeit. Deze monitor geeft informatie over de stinzeflora op historische terreinen in Fryslân, en één in Gelderland met een fraai ontwikkelde stinzenflora.

Een belangrijk doel van de site is om de belangstelling voor deze planten en de terreinen waar ze groeien te stimuleren. Een grotere belangstelling kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere vegetatie en de vaak bijzondere terreinen waar ze voorkomen.

Bron: Tuinenstichting.nl