Stichting Operatie Steenbreek opgericht

In Den Haag is de stichting Operatie Steenbreek opgericht. Operatie Steenbreek wil het besef bevorderen van de problemen die gepaard gaan met de verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen.Deze doelen worden bereikt door:

• Lokale groepen uit aangesloten steden van informatie te voorzien en onderzoeksresultaten en opgedane kennis te bundelen en beschikbaar te stellen;
• Activiteiten, middelen, communicatie en publiciteit in te zetten ter ondersteuning van de aangesloten groepen en steden;
• Op landelijk niveau bijeenkomsten te organiseren, waarbij de aangesloten groepen en geïnteresseerden met elkaar kennis en ervaringen kunnen uitwisselen;
• Stimuleren, oprichten en ondersteunen van lokale netwerken ter verwezenlijking van de doelstelling.


Op dit moment zijn de steden Groningen, Leeuwarden, Amersfoort, Eindhoven, Den Haag en Maastricht aangesloten bij de campagne. De stichting Operatie Steenbreek wordt gecoördineerd door een werkgroep. Deze bestaat uit de vertegenwoordigers van ICIS van Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen, Alterra / Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein, KNNV & IVN, Klimaatverbond, Haags Milieucentrum, Tuinbranche Nederland en Entente Florale Nederland.

Operatie Steenbreek