Nederlandse vleermuizenbrug

De nieuwe vleermuizenbrug in het Nederlandse Westland, ontworpen door Next Architecten en LOLA Landscape Architects  is een unicum in de wereld. “Er is geen ander vergelijkbaar voorbeeld van een brug die specifiek voor de huisvesting van vleermuizen is ontworpen,” zegt Herman Limpens, internationaal vleermuis-expert van het Bureau van de Zoogdiervereniging. Limpens was betrokken bij het ontwerpproces voor de Vlotwatering brug, die op het moment in de bouwfase zit en in de zomer moet worden opgeleverd. De brug vormt een verbinding over de Vlotwatering, wat momenteel al een belangrijke vliegroute is voor verschillende soorten vleermuizen.

Waterpark


De vleermuisbrug wordt onderdeel van de Poelzone, een langgerekt parkgebied gelegen in het Westland, die verschillende gemeenten met elkaar verbindt. Langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart wordt een nieuwe groene recreatieve verbinding aangelegd met natuurvriendelijke oevers en vispaai-plaatsen. In het ontwerp van LOLA Landscape is ingezet op het versterken van de bestaande groene en ecologische verbindingen waarbij natuur- en recreatiewaarden  elkaar aanvullen.

LOLA-PZW-poelzone-plan-1440px4478

LOLA-PZW-poelzone-hills-1440px821

Vleermuizenbrug

Over de Vlotwatering slingert de nieuwe bug op een verrassende manier tussen twee bestaande percelen door en vormt een markante entree van de Poelzone. Op het hoogste punt maakt de brug een bocht voor een open zicht het gebied in. Aan de andere zijde geeft de openheid van de houten lamellen een sterke relatie met het water en de oevers. Voor de continuïteit van de route is het kunstwerk visueel verlengd en is het fiets-voetpad in profiel en materiaal doorgezet op de brug.

De betonnen boogconstructie heeft een lengte van 25 meter en overspant de gehele Vlotwatering. De massa van het beton geeft een stabiel en aangenaam klimaat aan de verschillende vleermuisverblijven. De brug kent drie specifieke brugonderdelen die kansen bieden voor vleermuizen. In het brughoofd wordt een winterverblijf gemaakt. Aan de onderzijde van het brugdek en in de metselwerk balustrade zijn zomerverblijven voorzien. De ruimtes zijn geschikt als kraam- en paarverblijven. Het brugontwerp heeft als doel om een ideale habitat te vormen voor diverse vleermuissoorten, zodat er een grote kolonie rondom de brug wordt gekweekt.

LOLA-PZW-poelzone-vlotwateringbrug-1440px1608