Stadspark De Motten in Tongeren wint FEBE Award 2019

Het stadspark De Motten in Tongeren heeft de FEBE Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Precast in Landscape’. De Award in de categorie ‘Infrastructure’ ging naar de herinrichting van de Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat in Turnhout.

 


De Federatie van de Belgische prefab betonindustrie FEBE bekroont elk jaar een aantal voorbeeldstellende projecten uitgevoerd in prefab beton.

 

Stadspark De Motten

Bij de omvorming van het stadspark De Motten wensten de Stad Tongeren, de Vlaamse Milieumaatschappij en Fluvius een opgefriste ontmoetingsplaats te verwezenlijken met ruimte voor recreatie.  De Jeker, die in de jaren vijftig werd gedempt, werd opnieuw opengemaakt. Zo wordt ze de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond.

Voor de bestrating en de zitelementen gingen de opdrachtgevers en studiebureau Sweco in zee met Ebema. De promenade langs de waterloop is bekleed met betontegels in het formaat 30×15. De uitgewassen betontegel met een bovenlaag in natuursteengranulaat telt gezien zijn grote formaat minder voegen, wat ook interessant is met het oog op het onderhoud.

De bestrating van de nieuwe parkings bestaat uit Ebema-betonstraatstenen in formaat 22×11 en in de kleur coal. De parking aan het cultuurcentrum werd grotendeels aangelegd met de grasbetontegel Aviena Straight. Dezelfde grasbetontegel is toegepast in de zone van de volkstuintjes.

De omgeving van de basisschool ten noorden van het park kreeg op vraag van de stad een pleinfunctie om wachtende ouders een oplossing te bieden. Op het plein zijn solitaire zitelementen in architectonisch zelfverdichtend beton geplaatst, in de kleuren cream velvet, grey velvet en blue velvet. Langs de Jeker zijn eveneens zitelementen in smooth beton geplaatst, in de kleur grey velvet. Om de niveauverschillen op de site te overbruggen, zijn er trappenpartijen in prefab uitgewassen beton geïnstalleerd.

Het stadspark De Motten is volgens de jury een toonbeeld van de hedendaagse mogelijkheden van prefabbeton in de publieke ruimte. De openlegging van de Jeker is een originele manier om het water opnieuw in de stad te krijgen, waarbij meerdere functies zeer goed gecombineerd worden. Hierbij is een multifunctioneel plein aangelegd, met waterpartijen, skatepark, evenementenplein…De speelfontein kan in de winter omgetoverd worden tot een schaatsbaan. Er is gebruik gemaakt van een klimaatrobuust ontwerp: integratie van een overstromingsgebied, goed waterbeheer. Ondanks het  sober gebruik van de verschillende materialen oogst  het resultaat heel fris.

Opdrachtgever: Stad Tongeren – Vlaamse Milieumaatschappij – Fluvius
Ontwerper: Sweco Belgium nv
Aannemer: BAM Contractors nv
Prefab Elementen: Ebema nv

 

Precast in Infrastructure

De Precast in Infrastructure Award 2019 ging naar de herinrichting van de Zilverberkstraat – Leeuwerikstraat in Turnhout. De Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat in Turnhout werd helemaal heraangelegd, een ideale gelegenheid om ook de aanpak van hemelwater te herdenken. De omgeving heeft een hoog grondwaterpeil en de bodem is slecht doorlatend. Toch gingen de opdrachtgevers en de ontwerper voor een volledige infiltratie van het hemelwater. Er werd gewerkt met een infiltrerende onderfundering onder een wegdek dat op zijn beurt waterdoorlatend is. Als het hard regent en deze eerste capaciteit onvoldoende is, stroomt het water naar wadi’s aan de zijkant van de weg of komt het in de parkeervakken met betonnen grasdallen terecht. Wanneer ook dit onvoldoende is, leidt de overloop het water naar een betonnen poreuze buis onder de weg.

Ook de woningen zijn via infiltrerende huisaansluitputjes aangesloten op deze buis. Als extra veiligheidsmaatregel voorzagen ze een prefab overstortkamer die het water voldoende tijd laat om te infiltreren. De straten zien er nu veel groener uit en er is een speeltuintje geïntegreerd in het project. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dat alles de beleving van de buurt.

De jury is overtuigd door het totaalconcept van dit ontwerp, dat helemaal gericht is op infiltratie van het hemelwater. Het is een ideale combinatie van waterdoorlatende verhardingen, wadi’s en poreuze betonbuizen met overstorten. Het resultaat is een mooi en redundant systeem dat reeds zijn efficiëntie en robuustheid heeft aangetoond. Door de goede interactie tussen de structurele onderbouw en waterdoorlatende bovenbouw blijft het pleintje als speelpleintje behouden.

Opdrachtgever: Aquafin nv – Stad Turnhout

Studiebureau: Technum Tractebel Engineering nv
Aannemer: Van Geel Wegenbouw bvba
Prefab Elementen: Tubobel Aqua nv – Martens Beton nv

www.febeawards.be