Meetcampagne hittestress in vier Vlaamse steden

Vlaams minister Somers heeft op initiatief van Prof. Caluwaerts van de UGent en de betrokken steden beslist om de effecten van de vier geselecteerde projecten uit de thematische oproep ‘hittebestendige stad’ te monitoren. Dit gebeurt aan de hand van een meetcampagne die loopt van de zomer 2022 tot het najaar 2025. Hiermee wil men de effecten op de hittestress van deze vier projecten in kaart brengen.

De temperatuur in steden ligt doorgaans hoger dan in de omringende natuurlijke gebieden. Gemiddeld loopt dit verschil op tot enkele °C, maar er worden ook dagen genoteerd met uitschieters tot 7 à 8 °C. Het stedelijk hitte-eilandeffect wordt veroorzaakt door de hoge absorptie en het vasthouden van hitte door bijvoorbeeld beton, asfalt, steen. Ook de densiteit en de omvang van de bebouwing heeft een belangrijk effect. Het gebrek aan groen en aan wateroppervlakken zorgen voor een vertraagde afkoeling. Vooral ouderen, kinderen, sociaal geïsoleerde personen en chronisch zieken ondervinden hiervan gezondheidshinder.


In december 2021 kende de Vlaamse Regering een thematische projectsubsidie toe aan 4 projecten voor het hittebestendig maken van de stad. De vier steden ontvangen samen 1,5 miljoen euro: Herinrichting Grote Markt tot stadsbos (Genk), Moerman Klimaatpark (Roeselare), Koele straten, koele stad (Mechelen) en De groenblauwe Grote Markt (Sint-Niklaas).

Lees hier meer over die vier projecten.

Meetcampagne

Bedoeling van het monitoringproject is de impact te meten van de onthardingsprojecten in die vier steden. Er wordt voor elk project een voor- en nameting georganiseerd met 4 weerstations om de impact van de herinrichting te bestuderen. Bij de nameting (enkele jaren na de voormeting) zullen de weerstations op dezelfde locatie geplaatst worden als destijds bij de voormeting. Drie weerstations komen op plaatsen waar er significante wijzigingen aangebracht zullen worden (bv. ontharding, waterelement, aanplant bomen, luifel,…) en één weerstation wordt op een naburige locatie geplaatst waar geen wijzigingen verwacht worden. Door gebruik te maken van metingen op deze referentielocatie kan het verschil in weersomstandigheden tussen voor- en nametingen in rekening gebracht worden.

De meetcampagne zal belangrijke inzichten opleveren omtrent de impact van diverse hittemaatregelen (ontharden, vergroenen, waterrecuperatie en -infiltratie) en kan zo tot beleidsaanbevelingen leiden rond hoe we hittestress in steden verder kunnen reduceren. De diversiteit van de verschillende projecten (van ontharding en vergroening centrale markt tot groene aanleg plein en straat) laat toe om de impact van verschillende maatregelen te bekijken.