Tongeren krijgt nieuw stadspark aan de Jeker [VIDEO]

De Jeker, die in de jaren vijftig werd gedempt, wordt opnieuw opengemaakt. Tegelijk wordt het stadspark De Motten in Tongeren omgevormd tot een park waar natuur en water de boventoon hebben maar waar ook ruimte is voor recreatie en sport.

Met het openleggen van de Jeker willen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij de oude waterloop de waardering geven die ze verdient. De ‘nieuwe’ Jeker zal stromen langs de Kastanjewal, waar ze in de jaren 1950 werd verbannen: van de stadstuintjes en de Moerenpoort naar de Velinx. Zo wordt ze de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. Ze verbindt het natuurgebied de Kevie met het cultuurcentrum de Velinx, natuur met cultuur.


Park

Binnen het vernieuwde park zal het water een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element worden. Doorheen het park stroomt de Jeker over een afstand van 1,2 kilometer. Bij de aanleg van de oevers is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kant van de stad en de kant van het park: harde keermuren in natuursteenmetselwerk langs de stadskant en aan de overzijde een natuurlijke, toegankelijke oever met een vlonderpad en zitelementen om passanten tot aan het water te lokken. Om de waterbeleving verder te versterken, is er een waterplein met fonteinen ingericht. In het park bevonden zich al twee visvijvers. De grootste vijver is gerenoveerd, en ook de tweede vijver krijgt een opfrisbeurt.

Het park draait niet alleen rond water. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Het park vormt de aanzet tot de creatie van een groene as, die wordt doorgetrokken tot aan de basiliek in het centrum van de stad. Binnen het park worden ‘kamers’ ingericht: meer met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. Zowel voor sport en spel, zoals een Finse piste en een nieuw skatepark. als voor rust en stilte. Er zijn ‘actieve zones’ en meer ‘luwe zones’ binnen in het park. Sommige delen worden beter bediend door paden dan anderen. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden delen van het park.

Het nieuwe park werd ontworpen door studiebureau Sweco, en uitgevoerd door BAM Contractors.

Betontegels

Voor de bestrating en de zitelementen gingen de opdrachtgevers en studiebureau Sweco in zee met Ebema. De promenade langs de waterloop is bekleed met betontegels in het formaat 30×15. De uitgewassen betontegel met een bovenlaag in natuursteengranulaat telt gezien zijn grote formaat minder voegen, wat ook interessant is met het oog op het onderhoud. Er is gekozen voor de kleuren diamond, silver en silverlight, een lichte variant van de silver die speciaal voor dit project werd ontwikkeld. De bestrating van de nieuwe parkings bestaat uit Ebema-betonstraatstenen in formaat 22×11 en in de kleur coal. De parking aan het cultuurcentrum werd grotendeels aangelegd met de grasbetontegel Aviena Straight. Dezelfde grasbetontegel is toegepast in de zone van de volkstuintjes.

De omgeving van de basisschool ten noorden van het park kreeg op vraag van de stad een pleinfunctie om wachtende ouders een oplossing te bieden. Op het plein zijn solitaire zitelementen in architectonisch zelfverdichtend beton geplaatst, in de kleuren cream velvet, grey velvet en blue velvet. Langs de Jeker zijn eveneens zitelementen in smooth beton geplaatst, in de kleur grey velvet. Om de niveauverschillen op de site te overbruggen, zijn er eveneens trappenpartijen in prefab uitgewassen beton geïnstalleerd.