Antwerpen zoekt ontwerpteam voor groenblauwe wijken

De stad Antwerpen is op zoek naar een interdisciplinair ontwerp- en onderzoeksteam voor de opmaak van innovatieve wijkinrichtingsplannen water en groen. Bedoeling is Antwerpse wijken voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regen, hitte en droogte.

 


De wijkinrichtingsplannen zijn een vervolg op het waterplan en bouwen verder op het groenplan. Ze geven concreet aan hoe en waar water en groen op wijkniveau en strategische en kwalitatieve plaats kunnen krijgen. Deze plannen leveren specifieke randvoorwaarden op voor toekomstige boven- en ondergrondse investeringen om zo de afgebakende wijken veerkrachtig te maken. De stad is daarom opzoek naar een interdisciplinair team van ontwerpers, technische profielen en communicatiespecialisten om samen deze plannen op te maken. Zo werken ze verder aan de strategie om groen en water terug te brengen in het straatbeeld, zodat ze niet alleen een mooie, maar vooral een leefbare stad garanderen met plekken die een buffer vormen bij extreme regenval en koelte bieden tijdens hitte.

De procedure tot aanstelling van een multidisciplinair team verloopt in twee fasen. In de eerste fase dient de kandidaat-inschrijver zijn aanvraag tot deelneming in. Tijdens fase 2 krijgen maximaal drie geselecteerde kandidaten een uitnodiging om een offerte in te dienen op basis van het bestek. In 2021-2022 worden de wijkinrichtingsplannen uitgewerkt.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 26 januari 2021.

Meer info vindt u hier