Stadsakker Tienen krijgt nieuwe ontmoetingsruimte

De StadsAkker in Tienen is een landbouwproject aan de rand van Tienen waar zo’n 200 mensen voor een jaarlijkse bijdrage groenten en kruiden kunnen oogsten. Op 15 augustus wordt er een nieuwe speelzone ingewijd tijdens het Halfoogstfeest ‘Heerlijk Lokaal’. Er komt ook een nieuwe ontmoetingsruimte.

 


De StadsAkker ligt aan Campus Sint-Jan in de Houtemstraat en biedt een ontmoetingsplek waar verse groenten kunnen worden geoogst. Maar de Akker wil veel meer zijn. Een ontmoetingsplek bijvoorbeeld waar je ideeën kan uitwisselen over lokale voedselproductie, gezonde voeding en de omslag naar een duurzame samenleving. De StadsAkker combineert de energie van de stad met de rust van een groene zone. Het brengt stad en platteland samen. De site wil een positieve verandering teweegbrengen. Niet zozeer met een grote visie, wel met een stevige ‘doe’mentaliteit. Het biedt een positief antwoord op de vraag naar een groene en gezonde leefomgeving, het zorgt voor de inclusie van kwetsbare groepen en het stimuleert het contact en de dialoog tussen inwoners.

 

Onderdeel van een grotere herinrichting

De StadsAkker wordt ingebed in een herwaardering van de gehele groenzone rond campus Sint-Jan. Naast bloemrijke hooilanden worden een speelzone, boomgaard en wandel- en fietspaden voorzien

Om workshops rond voedsel te kunnen geven, nog meer ontmoetingen te laten plaatsvinden, schoolkinderen in contact te brengen met onze landbouw, voedselteams te ontvangen, … bleek er ook aan een soort van shelter.
Het ontwerp van Lava Architecten voor de ontmoetingsruimte en de tuinbergingen is gebaseerd op de strandcabine, die volledig uit zijn context wordt gehaald.  De architectuur wordt zo de veruitwendiging van het korte ketenverhaal. Eén cabine wordt op een uitkijktoren geplaatst om de groentjes goed te kunnen zien groeien.  Niet alleen zijn de cabines verplaatsbaar, hun materialisatie is ook helemaal circulair bedacht, van de CLT-panelen tot de funderingen en het rioleringssysteem toe.

De StadsAkker is een project van RISO Vlaams-Brabant in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland, OCMW Tienen, Stad Tienen, RZ Tienen, Bond Beter Leefmilieu, Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland, Ecolife, Erm ’n Erm, Amerant, Tiense Wereldvrouwen, Velt, Wervel, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, Vormingplus Oost-Brabant, DoK Tienen, Kringwinkel Hageland, Logo Oost-Brabant, KU Leuven, Oksigenlab en de Sociale Innovatiefabriek. Met de financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant, de Bond Beter Leefmilieu en de Nationale Loterij.