Masterplan voor Floriade 2022 in Almere

De ambitie van de gemeente Almere om in 2022 de locatie te zijn van de zevende editie van de wereldtuinbouw-tentoonstelling Floriade, zijn in het Masterplan omgezet naar daadwerkelijke plannen. Om ‘een bijdrage te leveren aan zowel de Floriade als een groene en gezonde toekomst voor de stad’, heeft de gemeente voor de Floriade 2022 afgeweken van het oude motto ‘Growing Green Cities – living the good life’ en kiest nu voor ‘Go Greener!’

Het Masterplan vormt een vruchtbare en solide basis voor de Floriade, inhoudelijk en financieel. Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg ernaartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning, die aansluiten bij de innovatiekracht van de tuinbouwsector en de wens van Almere om de een ‘groene’ stad te zijn.


Levend laboratorium
De ambitie van Almere om een ‘groene’ stad te zijn en de vernieuwingsdrang van de tuinbouwsector, komen samen in het Masterplan Floriade. “Het Floriadeterrein wordt met haar boulevard, plantenbibliotheek (arboretum), innovatiewerkplaats en Groene Campus een levend laboratorium. Hier worden nieuwe technologieën onderzocht en toegepast op het gebied van voedsel, energie, water, afval en mobiliteit”, aldus wethouder Henk Mulder. “We bundelen hierin kennis en expertise met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Provincie Flevoland en kennisinstellingen als TNO. Sterker nog, iedere Almeerder kan met een kansrijk initiatief een bijdrage leveren aan de Floriade en het groener maken van Almere. Ons motto ‘Go Greener’, geldt voor de gehele stad. De Floriade is een aanzet voor een toekomstige woonwijk; een groene tegenhanger voor het stadscentrum aan de overkant van het Weerwater.”

PLATTEGROND

Groene principes
Volgens Mulder bevestigt de Floriade de transformatie van Almere van een bedachte tuinstad naar een organisch groeiende, (ver)groene(nende) stad. “De eerste stappen in deze beweging hebben we in 2009 gezet door samen met de Amerikaanse architect William Mc Donough zeven Almere Principles te verwoorden. We zijn dan ook zeer verheugd dat Mc Donough voor de Floriade de vertaling heeft gemaakt van deze zeven regels naar uitgangspunten voor Growing Green Cities voor het Masterplan.

Het Floriadegebied, dat zestig hectare meet en als een vierkant tapijt over onder andere jachthaven Haddock, Camping Waterhout, het Weerwatereiland en de A6 komt te liggen, heeft in dit plan drie uitwerkingen: een casco-, een basis- en een ambitiemodel. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Henk Mulder: “Zo kunnen we altijd de Floriade aanleggen. Het cascomodel bevat alle voorzieningen die nodig zijn voor een geslaagde wereldtentoonstelling.” Om de Floriade veelzijdiger te maken, kan er gekozen worden voor de andere opties, zoals het basis- of het ambitiemodel dat met name varieert in de boulevard rondom het gebied. Die zijn duurder dan het cascomodel dus moeten daarvoor extra inkomsten gevonden worden.

Economische spin-off
De nieuwe begroting voor het evenement is hoger uitgevallen dan in het eerdere plan: nu 92 miljoen euro tegen voorheen 77 miljoen euro. De Floriade Almere 2022 leidt tot omvangrijke economische activiteit in Almere en de regio. Uit onderzoek naar de sociaal- economische effecten is een directe economische spin-off berekend van 370 tot 410 miljoen euro. Er worden circa twee miljoen bezoekers verwacht. De Floriade levert naar verwachting 2000 arbeidsjaren in banen op en is hiermee een belangrijk werkgelegenheidsproject voor de stad.