Winnaars Europese Tuinenprijs 2014

De Europese Tuinenprijs 2014 gaat naar Lost Gardens of Heligan in Cornwall (GB), het Toekomstpark Killesberg in het Duitse Stuttgart, het Finse National Urban Park (NUP) en het Oostenrijkse Arche Noah.

Het Europees tuinennetwerk EGHN (European Garden Heritage Network) reikt samen met partners in acht Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland, Zweden, Italië en Ierland) sinds 2010 de Europese Tuinenprijs uit.
Voor nominaties en onderscheidingen zijn innovatieve concepten bij de realisatie en het beheer, stedenbouwkundige aspecten, duurzaamheidsvraagstukken, een bijzonder aanbod voor bezoekers of betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld even belangrijk als hoge kwaliteit bij de aanleg van een nieuw(e) of de restauratie van een bestaand(e) park of tuin. De winnaars moeten de inspiratie vormen voor andere projecten of als rolmodel dienen.


Historische parken en tuinen

In de eerste categorie gaat de prijs naar een (historisch) park of een (historische) tuin waar exemplarische prestaties zijn geleverd op het gebied van restauratie, onderhoud of verdere ontwikkeling, educatieve activiteiten, sociale integratie, bezoekersservice of milieubescherming. In deze categorie gaat de prijs dit jaar naar de spectaculaire restauratie van de Lost Gardens of Heligan in Cornwall (GB). Andere finalisten waren de kasteeltuinen van Sanssouci in Potsdam (D) en het Hedge House en de kasteeltuinen in het Limburgse Wylre (Nl).

Hedendaagse parken en tuinen

De tweede categorie is bedoeld voor hedendaagse, innovatieve concepten of ontwerpen van een nieuw park of een nieuwe tuin die al gerealiseerd is of waarvan de realisatieactiviteiten gestart zijn. Die prijs werd dit jaar toegekend aan het Zukunftspark Killesberg in het Duitse Stuttgart. Dit nieuwe stadspark op een voormalig expoterrein werd ontworpen door Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten en Pfrommer + Roeder, en maakt deel uit van een grootschalige stadsontwikkeling

Andere finalisten in deze categorie waren het project City Dune (van SLA Landscape Architecture) in het Deense Kopenhagen en het Themapark Autostadt in het Duitse Wolfsburg (van WES LandschaftsArchitectur).

Landschapsprojecten

In de derde categorie voor grootschalige landschapsprojecten en -ontwikkelingen gaat de prijs naar het National Urban Park (NUP) initiatief in Finland. NUP werkt nieuwe multifunctionele parkconcepten voor stedelijke gebieden uit, als een middel om de biodiversiteit in stedelijke gebieden te verhogen en de impact van de klimaatverandering te temperen.

De speciale prijs van de stichting Schloss Dyck (centrum voor tuinkunst en landschapscultuur) wordt uitgereikt ter onderscheiding van een initiatief dat de realisatie, het behoud of het herstel van een tuin heeft mogelijk gemaakt of als extra erkenning voor een succesvol evenement op het gebied van tuincultuur. Deze prijs gaat dit jaar naar het Oostenrijkse Arche Noah, een vereniging die een zadenbank van meer dan 6.000 ‘vergeten’ groenten- en cultuurplanten heeft samengebracht in de kloostertuin van Kamptal.