Speelnatuur voor leefbare dorpskernen

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kenden voor 2022-23 het Bouwmeester Label toe aan een onderzoeksproject over kwalitatieve speelnatuur voor leefbare dorpskernen.

Met het Bouwmeester Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk. Bedoeling is om ongevraagd onderzoek te ondersteunen in zijn prille beginfase.


Voor het tiende jaar op rij ging het Team Vlaams Bouwmeester met het Bouwmeester Label op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Dit jaar gebeurde dit opnieuw in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. Drie projecten werden geselecteerd.

Ontdek de laureaten op de website van De Vlaamse Bouwmeester. 

Groene speeldorpen

Een van die projecten betreft het project van BOS+ samen met Kind en Samenleving en Endeavour die werk willen maken van kwalitatieve speelnatuur voor leefbare dorpskernen. Zo willen ze ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer buiten spelen in het groen. Naast de meerwaarde voor alle bewoners is het versterken van het lokale groenblauwe weefsel zeer relevant in de strijd tegen de biodiversiteits- en klimaatcrisis.

Er is al jarenlang duidelijk een ‘buitenspeeltekort’ bij kinderen en jongeren, en daarmee samenhangend een tekort aan contact met groen, met alle gevolgen van dien. Dit komt door allerlei maatschappelijke tendensen zoals de toenemende digitalisering, de geringere bewegingsvrijheid voor kinderen… De ruimte in Vlaanderen staat ook heel erg onder druk, allerlei invullingen zoeken een plek. Groene speelruimte bungelt daar op de prioriteitenlijst eerder onderaan. Groene speelruimte is een breed begrip. Het gaat om duidelijk speelgroen zoals ingerichte speelpleinen, maar minstens even belangrijk zijn de informele speel- en hangplekken en de verbindingen ertussen. Die informele plekken zijn vaak (tijdelijk) onbestemde stukjes grasveld of bos. Die moeten er in dichtbevolkte wijken meestal het eerst aan geloven.

Om groene speelruimte weer letterlijke op de kaart te zetten, wil het team aan de slag in drie wijken van gemeentes in de regio Kempen-Maasland: Bree, Hamont-Achel en Pelt. De ontwerpers ontwikkelen voor elke gemeente een visie rond speelgroen met concrete verbeterpunten voor de in kaart gebrachte projectlocatie. Het is de bedoeling dat de drie gemeenten fungeren als pilootprojecten, ter inspiratie van andere lokale overheden.

Lees hier meer over het projectvoorstel.