© tuin door Stijn Phlypo

Robrecht Bothuyne over het belang van de groensector

“De tuinsector is belangrijker dan ooit. Niet alleen omwille van het toenemend aantal bedrijven, zelfstandigen en werknemers. Maar ook omdat de sector een belangrijke rol kan spelen bij drie actuele uitdagingen”, aldus Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Hij vertelt er meer over in het Jaarboek 2021.


Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) spreekt over 3 actuele uitdagingen voor de tuinbouwsector. Nu in het CG Concept Jaarboek!
© www.vlaamsparlement.be

#1: Tuinbouwsector als groeisector

Ten eerste is er de relance van de economie: de tuinbouwsector is een groeisector. Door die dynamiek en de werkloosheid die er momenteel is kunnen mensen die elders hun job verliezen, snel terug aan de slag in de tuinbouw, mits de nodige opleiding. Daar heeft VDAB een belangrijke rol te spelen, samen met de sector. Tuinbouwbedrijven moeten hun vacatures ook blijven melden bij VDAB, alleen zo zullen ze opgemerkt worden.

#2: Beheer van de open ruimte

Ten tweede is het beheer van de open ruimte een heel actueel thema. En dan gaat het niet alleen over het publieke domein of over het platteland. Het gaat in toenemende mate ook over het ontharden van private tuinen, over omgaan met droogte en klimaatbestendige beplanting, over het aanplanten van groen en bomen in functie van ventilatie en verkoeling, enzovoort. De grootste uitdaging van de mensheid, de klimaatverandering, kan niet zonder de tuinbouwsector. Dit gegeven kan gebruikt worden om de sector te profileren als aantrekkelijke werkgever.

#3: Schaarste op de arbeidsmarkt

Zo kom ik bij de derde uitdaging: de krapte op de arbeidsmarkt. Sinds kort zijn er voor het eerst in de geschiedenis van dit land meer mensen die op pensioen gaan, dan er jongeren zijn die op de arbeidsmarkt komen. De strijd om talent zal dus op het scherp van de snee gevoerd worden. Die strijd begint vroeg; door werkplekleren, via stages en duaal leren, breed te introduceren in het onderwijs, moet de sector zichzelf op de kaart zetten bij jongeren.

VDAB zal ook een talenplan uitrollen; 1 op 5 werkzoekenden spreekt namelijk geen of nauwelijks Nederlands. Hier blijft nog te veel talent onbenut. Ook hier zit mogelijke instroom voor de sector. “Alle hens aan dek”. Dat is de naam van het nieuwe sociaal akkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. En, “Alle hens aan dek”, dat geldt zeker ook voor de tuinsector!

www.bothuyne.be

Bestel hier het CG Concept Jaarboek 2021!