Antwerpen / Eerste ontwerp voor de publieke ruimte in Slachthuiswijk goedgekeurd [VIDEO]

Het college heeft het conceptontwerp (het eerste ontwerp) van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk in Antwerpen goedgekeurd. In dat eerste ontwerp is de publieke ruimte een echte ‘verbinder’. De nieuwe en bestaande delen van de wijk worden aan elkaar geritst door middel van vaak groene speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Op mobiliteitsvlak gaat er veel aandacht naar voetgangers en fietsers. Verder werd bij het ontwerp zo veel mogelijk rekening gehouden met de invloed van zon, schaduw, hittestress, wind, droogte en geluid.

Tegen eind 2021 is er een definitief ontwerp van de publieke ruimte. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) vanaf het najaar van 2022 starten. De buurt werd al betrokken bij het conceptontwerp en wordt ook bij de verdere fases betrokken.


De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd. In februari 2020 is een ontwerpteam Sweco BelgiumPosad MaxwanLOLA Landscape Architects aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Het gaat om een deel nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling en een deel bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk.

Bekijk hier het conceptontwerp