Middelkerke krijgt nieuwe zeedijk

De nieuwe kustverdediging wordt aangegrepen om de zeedijk van Middelkerke tot Westende te reorganiseren met onder meer een bredere promenade en een natuurlijke grasdijk die zorgt voor een park van 100.000 m2 en een zonovergoten wandelpad naast de bestaande zeedijk.

 


In functie van de klimaatverandering is het versterken van de kustlijn een noodzaak. De gemeente Middelkerke en de ontwerpers, MOPurbandesign, CLUSTER landschap & stedenbouw, Plantec en SBE, hebben deze nood aan een golfdempende uitbouw (GDU) gezien als een opportuniteit. Vanuit schaarste en vanuit de unieke eigenschappen van de omgeving wordt een nieuwe groene zeedijk ontworpen.

Kustverdediging

De kustverdediging is opgebouwd uit twee types nieuwe zeedijk. In de stedelijke zones komt een golfdempende uitbouw of GDU. De GDU is opgebouwd als een robuuste betonconstructie die in zijn overgang naar de bestaande zeedijk een brede groenzone vormt.

De residentiële zones krijgen een grasdijk door middel van een gecontroleerde duin. Natuurlijke structuren zijn goedkoper, duurzamer en brengen het contact tussen natuur en zee terug naar Middelkerke en Westende, klinkt het bij MOPurbandesign.

“We hebben een unicum gecreëerd voor de Belgische kust: een grasdijk of gecontroleerde duin als toekomstgerichte en flexibele kustverdediging”, aldus de ontwerpers. “Deze is qua aanleg veel flexibeler en duurzamer dan de GDU-dijk: behalve een muurtje van 40 cm hoog, is er enkel toevoer van zand en grassen nodig. Het pad wordt aangelegd in aangestampte schelpenklei, wat maakt dat de grasdijk 100% recycleerbaar is. De duin is tevens flexibel in de tijd: in functie van de zeespiegelstijging kan de grasdijk simpelweg worden opgehoogd. De gehele dijk bestaat voor 60 % uit deze grasdijk. Voor de GDU-dijk is een strook voorzien van 4.8 m groenzone die ook mee kan groeien met de tijd. Hierdoor wordt ook in de harde structuur 40% van de nieuw toe te voegen structuur onthard.”

Wandelpromenade

Het project wordt ook aangegrepen om de zeedijk zelf te herorganiseren. Waar het nu eenheidsworst is, zorgt het onderscheid tussen de centrumzones en residentiële zones voor de afbakening van het centrum van Middelkerke en Westende. Op die manier versterkt de nieuwe zeedijk de handel in het centrum. Verder leiden minder obstakels op de zeedijk tot meer openheid, een bredere promenade en dus een vrij zicht en vrijheid op de dijk.
Dankzij de grasdijk krijgen beide gemeentes een park van 100.000 m² en een zonovergoten wandelpad naast de bestaande zeedijk. Verder creëert het ontwerp meer beleving op de dijk dankzij de aanleg van diverse wandel- en fietsroutes. De dijk wordt bovendien inclusiever dan vandaag door de uitgebreide aandacht voor toegankelijkheid.

Rauschenbergplein als baken

Het Rauschenbergplein wordt ingericht als nieuw baken aan de kust, als tegenhanger van het casino in Middelkerke. Dit wordt vormgegeven door een verbrede dijk met trappen tot in het het zand, met een grote zit-, speel- of ligbank en een grote botanische tuin. “Het plein zal uitgroeien tot een herkenningspunt en gezicht voor het centrum van Westende, dat de handel en het toerisme naar een hoger niveau zal tillen”, aldus de ontwerpers.

Bron: MOPurbandesign