Antwerpen / Webinars over klimaatpremie voor professionelen

Op 4 en 5 maart biedt de stad Antwerpen samen met Aquafin je een webinar aan om de nieuwe Klimaatpremie te leren kennen. De nieuwe premie is er voor Antwerpse eigenaars die investeren in hun perceel op vlak van water, groen en biodiversiteit.

 


Ben jij professioneel met groen of water bezig op het grondgebied van de stad Antwerpen? Dan is dit webinar van stad Antwerpen en Aquafin voor jou een aanrader. Je krijgt een overzicht van de ingrepen die voor de nieuwe Klimaatpremie in aanmerking komen, zodat jij ook jouw klanten kan informeren. Je kan kiezen tussen een infosessie op 4 of 5 maart 2021.

Programma

• Toelichting Klimaatpremie en visie (Greet Nulens en Nora Danko, stad Antwerpen)
• Technische randvoorwaarden voor de 4 thema’s (Nele Lowie, Aquafin en Simon Perneel, Belgische Federatie Gevel- en Dakgroen)
• Inspirerende combinatiecase van Komaan! Architecten (Sofie Rens)
• Voorstelling Rekentool voor professionals

Tijdens de sessie van 5 maart krijg je alle info die ook op de sessie van 4 maart gegeven wordt, maar we gaan dan nog dieper in op het gebruik van de rekentool. Deze nieuwe tool is nuttig voor het dimensioneren van een hemelwaterput of infiltratievoorziening die past binnen de premievoorwaarden. Met de tool kan je ook een inschatting maken van de premiebedragen en dat is dan weer nuttig om je klant meer inzicht te geven in de premie.

Klimaatpremie

De nieuwe Klimaatpremie is opgedeeld in een basispremie die geldt voor ingrepen die voor veel aannemers al standaard zijn en bonussen die gelden als je klant meer ambitie heeft.

De Klimaatpremie beloont ingrepen die passen onder:

• ontharden en vergroenen (tegels eruit, planten erin);
• daken vergroenen;
• regenwater hergebruiken;
• regenwater infiltreren en bufferen.

De volledige uitleg over de premie vind je op www.antwerpen.be/klimaatpremie