IFLA publiceert rapport over stadslandschappen en klimaatverandering

De Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA) publiceerde op vraag van de Raad van Europa een rapport over stadslandschappen en klimaatverandering met als titel ‘Urban landscapes and climate change: the contribution of Landscape Architects to improve the quality of life.’ Het rapport wordt in de herfst ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Ministers van de Raad van Europa.

 


Het rapport erkent de belangrijke bijdrage die de landschapsarchitectuur kunnen leveren aan de leefkwaliteit in steden, en met name in het licht van de strijd tegen de klimaatverandering. Het roept de lidstaten van de Raad van Europa op om:
• het beroep van landschapsarchitect formeel te erkennen;
• een multidisciplinaire benadering van het (stads)landschap te ondersteunen, door samenwerking van alle relevante beroepen in alle fasen van het planningsproces;

• het vergroten van de diversiteit aan disciplines in de opleiding van landschapsprofessionals, met name op het gebied van wetenschap, management en planning.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.