Antwerpen / Pilootproject Tuinstraten

Het nieuwe pilootproject Tuinstraten gaat van start. Vijf districten zullen geselecteerde straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van waterinfiltratie). Het stadsbestuur maakt daar 1,8 miljoen euro voor vrij.

Vorige zomer waren er al drie tijdelijke tuinstraten. Die tuinstraten zijn voortgevloeid uit de burgerbegroting van het district Antwerpen en worden ondersteund door onder meer Antwerpen aan ’t Woord.


In een permanente tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,… De tuinstraat wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

Samenwerken met bewoners
Het concept van een permanente tuinstraat werd nog niet toegepast in de stad. Tijd om hier verandering in te brengen, want er is wel degelijk een grote vraag naar. De 90 aanvragen van bewoners die in het voorjaar binnenkwamen om in het kader van de Burgerbegroting te experimenteren met een (tijdelijke) tuinstraat, zijn hier een goed voorbeeld van.

De stad wil met de pilootprojecten onder meer gaan experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren, zodat in de toekomst de tuinstraat meer en gemakkelijker in de stad toegepast kan worden. Het zijn bescheiden interventies, die snel een positief effect op de leefbaarheid hebben.

De eerste vijf straten die onder handen genomen worden, zijn de Lange Ridderstraat in Antwerpen (Sint-Andries), de Bloemstraat in Borgerhout, de Aziëlaan in Wilrijk, de Jan Olieslagersstraat in Deurne en de cluster van de Woeringenstraat, Wasstraat, Brouwerstraat en Berthoutstraat in Berchem.

www.antwerpen.be