Projectoproep Prijs Publieke Ruimte 2017

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en voor de Prijs Publieke Ruimte.

 


Tijdens het Congres Publieke Ruimte, op 30 maart 2017 in Mechelen, wordt het tiende praktijkboek Publieke Ruimte voorgesteld. Als orgelpunt van het congres vindt de tiende uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte plaats. Iedereen die betrokken is bij een publiekeruimteproject in België kan een dossier inzenden voor deze spraakmakende prijs.

Bovendien staat de extra Congresprijs deze keer in het teken van toekomstgerichte inrichtingen. Realisaties die voorbeeldstellend en trendsettend zijn voor de inrichting van publieke ruimten in de komende decennia maken kans op de speciale Congresprijs.

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn stationsomgevingen, parken, woonwijken en -straten, winkelstraten, pleinen, tijdelijke publieke ruimten, centrumherinrichtingen, waterfronten, speelpleinen, bedrijventerreinen, verkavelingen en reconversieprojecten.

 

Wie kan project indienen?

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzws) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte 2017. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau.

De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2012.

De projectoproep Publieke Ruimte 2017 wordt afgesloten op 30 september 2016.

Voor meer inlichtingen kan u vrijblijvend contact opnemen met juryvoorzitter Jan Vilain via [email protected]

Publiekeruimte.info