Brussel / Groene promenade tussen Beurs en Fontainasplein

Brussel krijgt binnenkort een groene promenade tussen de Beurs en het Fontainasplein. Het Fontainasplein zelf wordt omgevormd tot een grote stadstuin. Het project past in de heraanleg van de centrale lanen van het Brouckèreplein tot Fontainas.De huidige inrichting dateert van de jaren 1970 en plaatste het autoverkeer centraal. Vandaag is deze aanleg uitgeleefd en onaangepast aan de nieuwe noden van het stadscentrum. De positie van het autoverkeer wordt fundamenteel herbekeken, waarbij het projectgebied grotendeels voetgangersgebied wordt.

Volgens het plan van SumProject en Bgroup-Greisch, dat door het Brusselse stadsbestuur is goedgekeurd, worden verschillende accenten te voorzien op de lanen.


Zo wordt het De Brouckèreplein een plein dat allerlei manifestaties kan ontvangen. Het plein krijgt zo de ‘Agora’-functie toebedeeld. De Brouckère wordt een plein dat in steen wordt uitgevoerd, op één niveau. Aan het begin van de Anspachlaan komt een ‘lichtplafond’ dat de aandacht enigszins moet afleiden van de twee erg ongezellige mastodonten uit de jaren zestig die er de lanen flankeren: het Muntcentrum en de Philipstoren.

debrouckere

In het stukje tot het Beursplein komt een opeenvolging van kleine pleintjes met bijvoorbeeld kiosken. Langs de middenstrook komt aan weerszijden een zone met bomen, kleine tuintjes en plaats voor terrassen. Het groen zal bewaterd worden met het regenwater van de daken en voetpaden. In deze zone komen ook lange houten zitbanken. Aan de uiteinden van de laan komen opnieuw wandelzones, zonder obstakels. De bestaande bloembakken verdwijnen en ook alle nutskasten gaan ondergronds.

anspachdoorsnede

Het Beursplein wordt een ‘stadspodium’ en krijgt vooral een culturele invulling. De vele culturele instellingen kunnen er evenementen in de openbare ruimte organiseren. In de Mausstraat komt een bloemenmarkt. Tussen Fontainas en de Beurs komt een wandelpromenade.  Het Fontainasplein zelf wordt een soort stadstuin, waar groen prominent aanwezig zal zijn en die de Anspachlaan en de Sint-Jacobswijk verbindt met de Anneessenswijk en het Fontainaspark.

fontainasmaquette

De plannen zijn hier en daar nog bijgestuurd onder impuls van buurtbewoners. Zo komen er twee fonteinen voor de Ortsstraat en het De Brouckèreplein. Ook is het aantal bomen in de zijstraten opgedreven en zijn er gesprekken opgestart over de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit. Ook komt er meer ruimte voor fietsers en twee ondergrondse fietsparkings van elk 500 plaatsen.

De werken zouden begin 2016 starten.