Prix ]pyblik[ Prijs 2018 Oproep tot kandidaten

Zet net zoals het Gemeenteplein van St-Jans-Molenbeek, de lauretaat van de Prix ]pyblik[ Prijs 2016, uw publieke ruimteproject in de kijker en dien uw kandidatuur in.

Sinds 2014 zet deze tweejaarlijkse onderscheiding goede Brusselse praktijken inzake publieke ruimte in de kijker. De Prix ]pyblik[ Prijs richt zich tot elke bouwheer, ontwerper, aannemer of initiatiefnemer die betrokken is bij een publieke ruimteproject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Dit jaar wordt de focus gelegd op het belevingsaspect van deze ruimtes en op welke manier ze worden waargenomen, toege-eigend en de sociale cohesie versterken. Daarom staat er geen limiet op de realisatiedatum van het kandidaat-project!
Het is de bedoeling dat het project werd afgerond en in gebruik werd genomen. Dit kan gaan van een park of een (speel)plein, een tijdelijke inrichting, tot een interventie, …
In een eerste fase zal een jury samengesteld uit onafhankelijke experts de genomineerden voor de Prix ]pyblik[ Prijs selecteren. De laureaat wordt vervolgens gekozen door een stemming van het grote publiek via de website www.pyblik.brussels. De laureaat van de Prix ]pyblik[ Prijs 2018 zal in september 2018 bekengemaakt worden tijdens een feestelijk evenement voor het grote publiek.

Deelnemingsvoorwaarden voor de Prix ]pyblik[ Prijs
Het project omvat een (her)inrichting van een publieke ruimte werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerealiseerd
Het project, de studie, het participatieproces, … werd voorlopig of definitief opgeleverd
De focus ligt op het geleefde aspect van het project en op welke manier het door de gebruikers wordt waargenomen en beleefd. Daarom staat er geen limiet op de realisatiedatum van het kandidaat-project!
De selectie van de genomineerden voor de Prix ]pyblik[ Prijs  gebeurt op basis van de 6 ambities die in Gids voor publieke ruimte in Brussel naar voren worden geschoven. De Gids is hier consulteerbaar.
De opdrachtgever/architect is werd op de hoogte gesteld van de kandidaatstelling van het project en is hiermee akkoord
Om uw project kandidaat te stellen, dient u het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen naar [email protected] voor 31 mei 2018.
De oproep tot kandidaten loopt tot 31 mei 2018.

www.pyblik.brussels