‘Quartier de la Confluence’ Namen wint Publica Award

Het Quartier de la Confluence in Namen heeft de Publica Award voor stadsplanning gewonnen. De stadsvernieuwing van het centrum van Deinze werd bekroond met een zilveren medaille, het project Turnova won brons en het Zwin Natuurpark kreeg de Publieksprijs.

Met de uitreiking van de Publica Awards wil EBP lovenswaardige overheidsprojecten valoriseren en in de schijnwerpers plaatsen, de publieke actoren en hun partners bekronen en de diversiteit en rijkdom van hun projecten onderstrepen.


 

De herinrichting van het Quartier de la Confluence dat aan de voet van de majestueuze site van de Citadel van Namen ligt, heeft de gouden medaille gekregen in de categorie Stadsplanning. Het gaat om verschillende projecten die de buurt nieuw leven inblazen. Zo wordt het verkeer gewijzigd om het rechtstreekse contact met de Maas te herstellen, wordt voorrang verleend aan zachte mobiliteit met de creatie van een voetgangers- en fietsersbrug die Namen met Jambes verbindt en wordt een ruime esplanade gecreëerd met een drievoudige functie: evenementieel, toeristisch en maatschappelijk, met een gebouw gewijd aan stadsvernieuwing.

 

 

De stad Deinze won een zilveren medaille voor de stadsvernieuwingsprojecten in het centrum van de stad. Daarmee wil de stad de Leie als kwalitatieve stedelijke gebruikersruimte benutten, kwalitatief stedelijk wonen aanbieden, stedelijk groen voorzien, de handelsas versterken en het stadscentrum doorkruisbaar maken door openbare gebouwen op te richten of te transformeren als publiekstrekkers en beelddragers. Het stadsvernieuwingsproject wordt gerealiseerd in een meerjarenplanning met als objectief 2020. In 2011 werd het kerkplein heraangelegd en werd het gedeelte Leiedam omgevormd en in 2012 werd de herinrichting van het Kaandelpark gerealiseerd.

 

 

Het project Turnova won een bronzen medaille. Turnova wordt een bruisend nieuw stadsdeel vlakbij de Grote Markt in hartje Turnhout. Naast zo’n 250 woongelegenheden en een 40-tal winkels komen hier de nieuwe stedelijke academie, een viersterrenhotel en een ondergronds parking. Drie pleinen met een eigen sfeer versterken het stadshart. Samen met gezellige cafés, restaurants en terrasjes geeft Turnova een nieuwe dimensie aan het stadscentrum van Turnhout. Tegelijk sluit het project naadloos aan op het historische centrum. De stedelijke kernversterking door een centraal multifunctioneel project met wonen-winkelen-werken-kunstencampus op regionale schaal is het voorbeeld van die visie. Er is een bijzondere aandacht voor de groenaanleg. Men werkt ook aan klassieke milieumaatregelen zoals nieuwe groendaken, de opvang van hemelwater voor hergebruik, infiltratie-en buffervoorzieningen en openbare verlichting met led’s.

 

 

De Publieksprijs ging naar het Zwin Natuur Park. De provincie West-Vlaanderen zorgde voor een herinrichting van de infrastructuur van het Zwin Natuur Park om bezoekers te onthalen. Het natuurreservaat heeft een bijzondere en gewaardeerde fauna en flora. Het Zwin Natuur Park omvat een parking voor de bezoekers, een Zwintentoonstelling, het natuur-educatief centrum over de Zwinnatuur, het kijkcentrum om de natuur van de Zwinvlakte te observeren en nog enkele wandelpaden voor het plezier van de bezoekers. De provincie zorgde voor innovatieve en beperkende ontwerp-maatregelen alsook voor een duurzaam bouwproces (gebruik van BREEAM) en allerlei sociale en economische aspecten die bijdragen tot ecologische aspecten van duurzaamheid.

Met dit project wonnen de provincie West-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest, de gemeenten Knokke-Heist en Sluis en het Agentschap ‘Maritieme Dienstverlening en Kust’ ook een zilveren medaille voor meest duurzame overheidsoverdracht.

 

 

In die categorie ging de publieksprijs naar ‘Ecowijk Gantoise’, een project  van sogent en Ecowijk nv. De terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise in Gentbrugge maken plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent ontwikkelt er samen met de private ontwikkelaar Ecowijk nv de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op het vlak van energie en woontypologie.