NVTL / Hoogwaardige zorglandschappen

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten NVTL zal de komende drie jaar campagne voeren rond het thema  ‘Gezond Landschap’.

In het kader van dit thema vindt op 30 oktober 2015, in samenwerking met MTD landschapsarchitecten, een presentatie en rondleiding plaats in en om het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. MTD landschapsarchitecten is bij het landschappelijk inrichtingsplan verantwoordelijk geweest voor het gehele traject van ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding, aanbesteding en toezicht bij de uitvoering.


 

Hoogwaardig zorglandschap

Aan de zuidwestelijke stadsrand van ’s-Hertogenbosch, direct grenzend aan het natuurgebied de Gement, is een groots, innovatief en gastvrij ziekenhuiscomplex ontwikkeld. De stedenbouwkundige hoofdopzet van het ziekenhuis is te beschrijven als een aantal noord-zuid gerichte bouwvolumes, die zich maximaal richten op het aangrenzende landschap.
MTD landschapsarchitecten kreeg in 2003 opdracht om in nauwe samenwerking met EGM architecten een landschappelijk en stedenbouwkundig structuur- en inrichtingsplan op te stellen voor de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hoofddoel was om op structuurniveau vorm te geven aan de ontmoeting van stad en Gement en op inrichtingsniveau aan een aantrekkelijk en helend zorglandschap. Een zorglandschap met een betekenis als kijktuin vanuit het ziekenhuisgebouw en als gebruikstuin voor patiënten, bezoekers en personeel. Hierbij vragen met name de organisatie en afwikkeling van de complexe verkeersstromen en het parkeren de aandacht.

 

jeroenbosch2 jeroenboschplan

 

Programma:

14.00 ontvangst in het auditorium van het JBZ met koffie / thee
14.30 presentatie door Ruud Dubbeld (MTD Landschapsarchitecten) in het auditorium
15.00 rondleiding JBZ (patio’s, door ondergang, binnentuin Kapel) door MTD Landschapsarchitecten
16.00 afsluiting en borrel in het auditorium
17.00 afronding middag

Inschrijven voor 28 oktober 2015.

U vindt alle info op de website van NVTL.