Presentatie klimaatadaptatie in tuin en stad

Op 8 november 2021 organiseerden Kenniscentrum Tuin+  samen met Departement Omgeving een lezing rond water in de tuin en de stad. Dr.ir. Floris C. Boogaard en Ing. Thomas Klomp gaven in deze lezing hun visie op de synergie tussen het openbare en particuliere gebied.

 


Floris Boogaard is voor gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars adviseur over klimaatadaptieve wijken en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring van duurzaam waterbeheer zonder wateroverlast, droogte en hittestress. Thomas Klomp is zelfstandig professional met ruime ervaring bij decentrale overheden als gemeenten en waterschappen. Een deel van zijn tijd werkt hij voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma), waarin hij binnen een team ‘Samen Klimaatbestendig’ oplossingen en vraagstukken over klimaatadaptatie verbindt in heel Nederland.

Hoewel zij geen tuin- of landschapsontwerpers zijn komen zij in hun dagelijkse praktijk en netwerk vaak in aanraking met de particuliere ruimte. hoe pakt Nederland het aan? Welke succesvolle initiatieven op het gebied van water- en tuinen spelen er allemaal? En gaat dat eigenlijk wel goed? Waarom zijn Nederlandse waterspecialisten soms zo jaloers op Vlaanderen? Floris en Thomas nemen je mee van het microniveau van de tuin naar het grotere plaatje van de openbare ruimte, gecombineerd met tools die helpen bij de klimaatadaptieve transitie. Zij lichtten onder andere hun databank ClimateScan.org met inspirerende voorbeelden toe.

Bekijk de presentatie van deze lezing.